3 omamise kogukulu tööriista, mida iga Volvo klient peaks teadma

Omamise kogukulu sõltub palju enamast kui vaid masina konstruktsioonist ja kvaliteedist. Kasumlikkust mõjutavad oluliselt masina tööaja ärakasutamine ja kasutamisviis. Järgmised on kolm tööriista, mis on kõigi Volvo klientide käsutuses nende jooksvate kulude oluliseks vähendamiseks.

1. Insight-aruanded

Volvo Insight-aruanded – mille hulka kuuluvad kütusekasutuse efektiivsuse aruanded, seisukorra aruanded ja koondaruanded – hõlbustavad keerukate telemaatikaandmete tõlgendamist ja aitavad klientidel seda teavet reaalselt kasutada omamise kogukulu vähendamiseks. Need üksikmasinate või kogu masinapargi kohta koostatavad aruanded annavad ülevaate kütusekulust, masina kasutamisest, masina alarmidest ja kasutamiskäitumisest. Kliendid saavad vaid pilku peale heites näha oma masinate tegelikku tasuvust ja kasutada andmeid konkreetsete meetmete kokkuleppimiseks täiustusteks.

SiteSim

2. SiteSim

SiteSim arvutab tööde optimaalse paigutuse kliendi tööobjektil, et võimalikult vähendada oote- või jõudeaegu ja omamise kogukulu. Sisestades materjali tüübi, peale- ja mahalaadimispunktide vahelise kauguse ja tööobjekti topograafia (tänu 3D-mõõtmistele droonidega ja fotodele), võib Volvo CE soovitada masinate ideaalset arvu ja võimsust, samuti optimaalseid marsruute, mida masinajuhid peaksid kasutama, võttes aluseks tonnide arvu tunnis ja kulu tonni kohta. Selliseid tööobjektide uuringuid tehakse regulaarselt kaevandustööstuses, kuid Volvo CE-l on ainulaadne võimalus pakkuda põhjalikke simulatsioone ka väikestele ja keskmise suruusega tööobjektidele.

Simulaatorid

3. Masinajuhi väljaõpe

Volvo CE ja selle müügiesindused pakuvad klientidele mitmesuguseid koolituslahendusi, mis tagavad masinajuhtidele võimalikult ohutu, efektiivse ja tootliku töötamisviisi. Koolitusest on kasu ka kogenud masinajuhtidele, sest nad õpivad, kuidas kõigi Volvo uusimate funktsioonide kasutamisest võimalikult palju kasu saada. Masinajuhtide koolitusse investeerivate klientide panus tasub end peagi ära, kuna säästetakse kütust, suurendatakse kogutoodangut ja vähendatakse hoolduskulusid. Pärast seda lisandub see juba kasumile.

Maksimaalne tootlikkus

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com