Volvo Active Care nõuab väikest investeeringut, kuid aitab säästa palju

EMEA tootetoe direktor Aram Ibrahim räägib Volvo Active Care'ist ja sellest, miks hooldus on masina töövõime jaoks nii oluline.

Mis on Volvo Active Care?

Volvo Active Care on jälgimisteenus. Jälgime objektidel olevaid masinaid oma töövõimekeskusest Volvo telemaatikasüsteemi CareTrack abil.

Saame eemalt jälgida, kuidas masinad tööga hakkama saavad, samuti näeme tekkivaid veakoode ja alarme. Raske vea korral, mis võib kaasa tuua masina katkimineku, avame menetluse, helistame selle masina lähimale edasimüüjale ning soovitame edasimüüjal kliendiga ühendust võtta. EMEA klientide puhul on edasimüüjad liidestatud, nii et kliendid võivad olla kindlad, et kõiki probleeme märgatakse, nendega tegeletakse ning probleemidest antakse teada, et vältida planeerimata seisuaegu.

Kui klient soovib osta Volvo Active Care'i, kas ta lisatakse siis Volvo töövõimekeskuse jälgimisteenusesse?

Jah, kliendi masinad ühendatakse töövõimekeskusega ning masinaid jälgitakse pidevalt. Tootetoe meeskonnad saavad objektidel töötavaid masinaid jälgida ning vigade tuvastamise või alarmide korral tehakse masinale vajalik analüüs ja võetakse edasisteks tegevusteks ühendust lähima edasimüüjaga.

Tootetoe organisatsioon hõlmab kõiki Volvo CE tooteid. Tootespetsialisti roll on olla Volvo CE edasimüüjate esimene kontaktpunkt. Tootetoe organisatsiooni eesmärk on pikendada masinate töövõimeaega. See tähendab, et keskendume edasimüüjate toetamisele tehnilistes küsimustes, et edasimüüjad saaksid aidata klientidel masinad võimalikult kiiresti tööle tagasi panna.

See lahendus on ennast tootetoe ja piirkonna edasimüüjate vahel õigustanud. Kuid oleme täheldanud, et klientide nõuded masinate töövõimeajale on endisest kõrgemad ning planeerimata seisuajad on klientide jaoks äärmiselt kulukad. Seetõttu töötasime välja Volvo Active Care'i, et olla klienditoes veel proaktiivsemad ning olla masinal tekkida võivatest riketest sammukese ees. 

Mis kasu saavad Volvo Active Care'ist kliendid?

Peamine kasu on planeerimata seisuaja vähenemine. See on klientide töös üks suuremaid probleeme. Meie üldine eesmärk on aidata klientidel teenindust ja remonti planeerida ning mitte lasta tekkida planeerimata riketel.

Mis on kõige olulisemad põhjused Volvo Active Care'iga liitumiseks?

Peamine põhjus on ennetamine. Koostame aruandeid selle kohta, kuidas kliendi masinad on töötanud, ning klient saab koondülevaate kõige olulisematest tehnilistest alarmidest, operaatori käitumise tähelepanekutest, alarmide arvust masinal, masina kütusekulust, tühikäigust jne.

See on sõidukipargi omaniku jaoks väga väärtuslik info, mis aitab parandada tootlikkust. Näiteks saab tootlikkust parandada ja kulusid vähendada ainuüksi siis, kui on teada masinate tühikäiguaeg, sest siis saab seada eesmärke selle vähendamiseks.

Kus Active Care praegu saadaval on?

Active Care on saadaval kõigil turgudel, kus masinaid saab Volvo telemaatikalahenduse CareTrackiga ühendada. Sellised turud on näiteks Norra, Rootsi, Poola, Saksamaa, Holland, Lõuna-Aafrika ja Taani.

Volvo Active Care on kättesaadav edasimüüjate võrgustikus. See tähendab, et meie edasimüüjad mängivad teenuse turuletoomisel olulist rolli.

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com