Küsige eksperdilt: Stefan Petterssonilt omamise kogukulu kohta

Rakendusinsener Stefan Petterson on Volvo CE Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika müügipiirkonna kohalik ekspert omamise kogukulu alal. Küsime temalt, kuidas ettevõte ja selle müügiesindused selle teemaga töötavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks klientide tegevuse kasumlikkuses.

Stefan PetterssonMiks Volvo CE omamise kogukulu nii oluliseks peab?

Püüame Volvo CE-s kogu oma tegevuses eelkõige klientide edukust silmas pidada. Ja kasumlikkus on oluline osa klientide edukusest koos ohutu ja keskkonnasõbraliku tegevusega tootmiseesmärkide saavutamisel ja tähtaegadest kinnipidamisel. Meie kliendid ei saa lihtsalt tegevust jätkata, kui nende majandustegevus ei ole kasumlik.

Volvo on esmaklassiline kaubamärk ja meie hinnad turul ei ole just kõige odavamad. Meie masinate uuendustegevuse, konstrueerimise ja tootmise kvaliteedi tase kajastub paratamatult ka hindades. Kuid saame pakkuda oma klientidele sama raha eest turul suurimat väärtust.

Volvo masinad säästavad pikema aja jooksul kütusekulu ja hoolduse osas, mis moodustab koos nende suure tootlikkusega kokkuvõttes muljetavaldavalt väikese omamise kogukulu. Erinemegi selle poolest oma konkurentidest ja see on meie klientidele väga oluline.

Kuid omamise kogukulu ei sõltu ainult masinatest endist, vaid ka nende kasutamisest. Seetõttu võtame eesmärgiks töötada klientidega neid ennetavalt nõustades, et kulusid veelgi vähendada.

Kuidas Volvo CE omamise kogukulu määratleb?

Arvutame omamise kogukulu masina omamis- ja tegevuskuludena dollarites tunnis, jagades selle toodangu tonnide või kuupmeetritega tunnis.

Omamiskulud hõlmavad ostuhinda, jääkväärtust, amortisatsiooni, intresse, kindlustust ja makse. Tegevuskulud hõlmavad kütusekulu, kulumaterjale, ennetavat hooldust ja remonti.

Millel on omamise kogukulus suurim osakaal?

Praegusel ajal moodustavad suurema osa omamise kogukulust kahtlemata kütusekulu, hooldusvajadused ja tootlikkus.

Mis on suurimad takistused võimalikult madala omamise kogukulu saavutamiseks?

Esimene põhitakistus võimalikult madala omamise kogukulu saavutamisel on masinatel ühenduse puudumine. Masinate ühendamine meie telemaatikasüsteemi CareTrack aitab klientidel jälgida põhilisi nende masinapargi omamise kogukulu mõjutavaid tegureid – kütusekulu, kasutamist, masina seisukorda ja töökäitumist – et määrata kindlaks, mida oleks vaja parandada, seada eesmärke ja võtta meetmeid.

Teine oluline takistus võimalikult madala omamise kogukulu saavutamisel on masinate ebaõige arv ja võimsus objektil, lähtudes sihiks võetud tonnide arvust tunnis või kulust tonni kohta. Kui need ei ole vastavuses, raiskavad masinad aega ja kütust tühikäigul või oodates oma partnermasina(te) valmis saamist.

Ja lõpuks, kui kliendid ei investeeri oma masinajuhtide koolitusse, ei saa nad rakendada oma täielikku potentsiaali. Hea koolitusega masinajuhid tunnetavad, kui palju nad võimsust vajavad, kavandavad tõhusalt oma tööd ja hoolitsevad hästi oma masinate eest, mis vähendab kütusekulu ja hooldus- ja remondikulusid ning tõstab tootlikkust.

Kuidas saab Volvo CE aidata klientidel oma omamise kogukulu parandada?

Mainisin juba CareTracki kasulikkust omamise kogukulu vähendamisel. Kui kliendid vajavad andmete tõlgendamisel veel abi, on suureks abiks meie Insight-aruanded. Kliendid saavad vaid pilku peale heites näha, kuidas nende masinad end ära tasuvad.

Veel üks tähtis tööriist omamise kogukulu seisukohalt on SiteSim, mis arvutab kliendi tööobjekti optimaalse töökorralduse, et vähendada asjatuid ooteaegu või tühikäike. See tarkvara võib isegi soovitada masinajuhtidele ideaalseid sõidumarsruute.

Masinajuhtide koolituseks on palju erinevaid võimalusi, kuid ma ise pooldan koolitust simulaatoriga. Volvo simulaatoritel kasutatakse sama tarkvara ja andmeid kui Volvo CE tehnoloogia osakonnas uurimis- ja arendustegevuses, seega on need võimalikult reaalsed. Masinajuhid saavad oma oskused proovile panna masinat või teisi inimesi ohustamata ning me saame paigaldada simulaatorid isegi kliendi tööobjektile, et võimalikult vähe aega tootmisest eemal olla.

Kuidas neid tööriistu edasi arendatakse?

Oleme teinud viimasel ajal juba üsna põnevaid edusamme. Olete kindlasti kuulnud Volvo Co-Pilotist. Meie viimane uuendus on masinajuhi juhendamise funktsioon Operator Coaching, mis ergutab parandama sõiduvõtteid, lähtudes masinajuhtide teadaolevatest käitumisviisidest, mis mõjutavad oluliselt kütusekasutuse efektiivsust. Masinajuhi käitumise mõju kuvatakse kohe tagasisidena reaalajas kabiini ekraanil ning masinajuht saab kriteeriumid ära tunda ning saab aru oma tegevuse mõjudest. See reaalajas antav teave aitab masinajuhil teha paremaid otsuseid kütusekulu ja masina kulumise vähendamiseks.

Ja alates eelmisest aastast oleme kasutanud droonidega mõõtmisi ja fotosid klientide tööobjektidest 3D-mudelite koostamiseks SiteSimis. See aitab meil saavutada oma simulatsioonidega uut täpsusetaset. Nüüd saame ka sisestada need klientide tööobjektide 3D-mudelid meie masinasimulaatoritesse, et masinajuhid saaksid harjutada ja viimistleda täpselt neid tööülesandeid ja marsruute, mida nad reaalselt kasutama hakkavad. Usun, et simulatsioonide roll meie töös klientidega suureneb veelgi.

Maksimaalne tootlikkus

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com