5 levinud viga, mis suurendavad masina tööseisakuid

Masinate töökorras hoidmine ja nende abil tulu teenimine – on Volvo CE-le ja selle müügiesindustele ülimalt tähtis. Järgmised on viis kõige levinumat mittevajaliku hoolduse probleemi ja lahendused nende vältimiseks.

1. Kasutusjuhendi mittelugemine

Volvo masinatel on suur hulk funktsioone, mis on mõeldud jõudluse suurendamiseks ja kasutamise lihtsustamiseks. Neid uuendatakse iga põlvkonnaga ja ka kõige kogenum masinajuht ei tunne neid kõiki, lugemata kasutusjuhendit. Kui masinajuht ei tea näiteks liigendkalluril olevat kestuspiduri nuppu ja kasutab selle asemel allamäge sõites püsiva kiiruse hoidmiseks pidureid, võib see pidureid asjatult kulutada ja tekitada välditavaid tööseisakuid ja vahetamiskulusid.

Kasutusjuhendi mittelugemine

2. Kütusefiltrite eeltäitmine

Kütusefiltri vahetamine on ajamahukas toiming, seetõttu on paljudel hooldustehnikutel lihtsam filtrit eeltäita. Kuid probleem on selles, et kütusekanistri ja lehtri kasutamine uue filtri saastumise vältimiseks on peaaegu võimatu. Ka väike hulk saasteainet võib hakata pritseseadmeid amortiseerima, põhjustades väga kulukaid remonte. Volvo CE soovitab paigaldada filtrid kuivana ja täita need saastumise vähendamiseks – selle töö õigesti tegemine tasub end kuhjaga ära.

Kütusefiltrite eeltäitmine

3. Vale tööseadme kasutamine tööks

Volvo CE pakub suures valikus tööseadmeid, kuid liiga suure kopa kasutamisel masina töö aeglustub, hüdrosüsteemil on raskem töötada ja tekib suuri tootmisalaseid probleeme. Ka konkreetseks tööks mitte ettenähtud tööseadme kasutamine tekitab probleeme. Näiteks hüdrauliline purusti on mõeldud ainult otse allasuunas või teatava nurga all kasutamiseks. Selle kasutamine ümberringi kaevamiseks või suurte betooni- ja kivitükkide ülesvõtmiseks ning pööramiseks, tekitab sellele tööriistale liigse küljesuunas koormuse, mis kulutab liigselt puksi ning tekitab murdumisi ja lekkeid.

Vale tööseadme kasutamine tööks

4. Liiga kiiresti töötamine

Ehitusseadmete kasutamisel võidab alati aegamööda ja stabiilselt töötaja. Kiirete käivituste, seiskamiste ja pöörete korral valgub materjal kopast välja, maha. Ka rataslaaduriga kuhja sisse sõitmine ja rehvide keerelda laskmine tekitab roopaid, mis raputavad masinat. Need roopad tuleb uuesti täita ja mahavalgunud materjal ära koristada.

Liiga kiiresti töötamine

 5. Masinate CareTrackiga mitteühendamine

Masina ühendamisel Volvo CE telemaatikasüsteemi CareTrack kaudu saavad omanikud ja müügiesindused jälgida ennetavalt selle seisukorda, diagnoosida võimalikke probleeme ja võtta ennetavaid meetmeid. Aruannetest võib näha ebatavalist käitumist töötamisel, mida saab siis masinajuhi koolitusega parandada. Need võivad ka näidata, millal komponendid tõenäoliselt hooldust või remonti vajavad, aidates sellega omanikel kavandada hooldust neile sobival ajal ja vältida ootamatuid tööseisakuid.

Masinate CareTrackiga mitteühendamine

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com