Ascendum Türkiye

Yasal bildirim

Gizlilik bildirimi

AB Volvo (publ) ve Volvo Group ürünlerimize olan ilginizden ve web sitemizi http://www.volvoce.com/ ziyaret ettiğiniz için müteşekkirdir.

Farklı Volvo Group Şirketlerinin belirli web sitelerinde veya özel fonksiyon sağlayan Volvo Group web sitelerinde ek gizlilik bilgisi bulunabilir.


Kişisel veriler

Volvo.com web sitesi AB Volvo (publ) tarafından veya ilgili bölümleri için ilgili Volvo Group şirketi tarafından kontrol edilir.

Kendiniz girmediğiniz veya işlemenin gerekli olduğu size bildirilmeden hakkınızdaki hiçbir kişisel veri işlenmeyecektir.

Web sitesi Volvo Group dışı web sitelerine bağlantılar içerebilir. Volvo Group bu tür web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir.

Sizinle ilgili kişisel verileri nasıl işleyeceğimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa AB Volvo (publ) veya ilgili Volvo Grup Şirketine başvurabilirsiniz. AB Volvo (publ) iletişim bilgileri bu sayfanın sonunda sağlanmıştır. Kişisel verilerinizden herhangi biri yanlışsa, düzeltme yetkisine sahipsiniz. Ayrıca (her takvim yılında bir kez ve herhangi bir ücret ödemeksizin yazılı ve kişisel imzalı talep ile), bu meyanda sizinle ilgili hangi verileri işleyeceğimiz ve nedeni ile ilgili bilgilendirme alma hakkına da sahipsiniz.

Cookies
When you view this site, we may store some information on your computer in the form of a "cookie".  Cookies are used by many web sites to give visitors access to certain functions.  The information stored in the cookie can also be used to monitor a user's behavior on the web site.

There are two types of cookies: the first saves a file for an extended period on your computer and is used to determine whether there has been any contact between us and your computer in the past.  The second type is called a 'session cookie', and is stored temporarily in your computer's memory while you are visiting the site.  Session cookies are not stored in your browser for an extended period, but are deleted when you close your browser.

The Volvo Group uses cookies to gather visitor statistics and to record information about your preferences as you navigate through the web sites.  In this way, we hope to be able to better target relevant information to our visitors.

Unless particularly stated elsewhere, cookies are never used by the Volvo Group with the aim to gather personal data.

If you do not accept the Volvo Group's use of cookies on our web site, it is possible for you to configure your browser to reject cookies by modifying your browser settings. However, this means that we cannot guarantee that all functions of our web site will function as intended. 

Contact
In case you have questions about the above sections, do not hesitate to contact AB Volvo (publ) through our contact page.

January 2016