Volvo L50E รถตักล้อยาง - ข้อมูลจำเพาะ

L50E ข้อมูลจำเพาะ

L50E Specifications
เครื่องยนต์ Volvo D4D LA E2
... กำลังงานสูงสุดที่ 36,7 (2 200)
... SAE J1995 รวม, kW (hp) 74,9 (102)
... ISO 9249, SAE J1349 สุทธิ, kW (hp) 73,9 (101)
ยางล้อ 17.5 R25, 15.5 R25
แรงขุด, kN 66,4*
ภาระในการยกคงที่: เมื่อหมุนเต็มที่, kg 5 150*
ความจุของบุ้งกี๋, m3 1,2 – 3,9
อุปกรณ์จับไม้, m2 0,7 – 1,0
น้ำหนักในการทำงาน, t 8,2 – 9,4
* บุ้งกี๋: 1.3 ลบ.ม. ขอบตรงที่ขันยึดด้วยสลักเกลียว ยาง: 17.5 R25 L2

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลจำเพาะ