Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

LÅNGSIKTIG SUPPORT

Från enstaka enheter till hela maskinparker. Nytt eller begagnat. Våra finansieringsspecialister hittar en skräddarsydd lösning för dig som du kan känna dig trygg med. Vi hjälper dig i goda tider och i tuffare tider.

Maskinlån

ENKEL VÄG TILL ÄGANDE

Vill du äga din maskin via regelbundna och förutsägbara betalningar? Då är maskinlån svaret. Din maskin finns med på balansräkningen. Och när du gjort din sista betalning, då är maskinen din.Betalningarna kan anpassas för att passa kassaflödet i din verksamhet.

FINANSIELL LEASING

Maximal flexibilitet

Finansiell leasing ger dig full tillgång till och kontroll över maskinen, men Volvo står som ägare under hela avtalsperioden. Det gör budgeteringen enklare och förbättrar kassaflödet. Vid avtalsperiodens slut har du två alternativ. Du kan välja att förlänga avtalet alternativt erlägga restvärdet som står i kontraktet.

Operationell Leasing

DEN PROBLEMFRIA LÖSNINGEN

Inga värdeminskningsrisker. Inga disponeringsrisker. Inga bekymmer. Eftersom du hyr maskinen. Försäkring och serviceavtal ingår i kontraktet. Månatliga betalningar bokförs som kostnader. I slutet av avtalsperioden lämnar du helt enkelt tillbaka maskinen till oss. Resten sköter vi.

Volvo återförsäljare hem
Vill du veta mer?

Volvo Financial Services erbjuder kompletta lösningar.

Kontakta oss

Finansieringslösningar erbjuds av Volvo Financial Services. Här hittar du mer information.

Volvo Financial Services erbjuder inte bokförings- eller skatterådgivning. Ni som kund bör konsultera er revisor eller skattejurist avseende era specifika omständigheter