viktige råd - Smøremidler : Volvo Maskin AS
Volvo Construction Equipment smøremidler, viktig råd

Råd og tips

Riktig behandling av smøremidler vil beskytte maskinen, helsen din og miljøet. Her er fem viktige punkter:

 • Skift olje og filter i tide  
  For å unngå unødig slitasje og brente stempelringer du bør respektere de angitte serviceintervallene. Det lønner seg ofte økonomisk å skifte oljefilter samtidig som du skifter olje. Egenskapene til den nye oljen forringes raskt når man bruker et gammelt oljefilter. Gamle filtre kan tettes og forårsake skade i motoren.

 • Vær renslig
  Det er viktig å være renslig ved fylling av olje, spesielt rundt påfyllingspunktet. Uforsiktighet er den viktigste kilden til urenheter som forårsaker slitasje, erosjon, korrosjon og feilfunksjoner.

 • Kontrollér oljenivået.
  For lavt oljenivå er ofte årsaken til at komponenter skades. Det er viktig å kontrollere oljenivået i motoren, transmisjonen og hydraulikksystemet regelmessig.

 • Deponering av spillolje
  Brukt olje skal behandles og avhendes som spesialavfall. Avhendelse må foregå i samvar med nasjonale og lokale forskrifter.

 • Direkte kontakt med oljer og fett
  Unngå at huden kommer i kontakt med olje og fett.

 • Volvo oljeanalyse
  Volvo oljeanalyse gir deg bedre kontroll over maskinen din. Overvåking av oljens tilstand kan redusere stopptid og redusere driftskostnadene dine.

Vennligst kontakt med din Volvo-forhandler for mer informasjon.