FAQ - Chemicaliën/AdBlue® : KUIKEN Construction Equipment

Veelgestelde vragen (FAQ)

  1 Wat is AdBlue?
De niet giftige oplossing bestaat voor 32,5 % uit ureum en voor 67,5 % uit gedemineraliseerd water. Ureum is een stikstofverbinding die bij verhitting wordt omgezet in ammoniak. De vloeistof staat bekend als AdBlue in Europa/Azië en als Diesel Exhaust Fluid (DEF) in Noord-Amerika.
  2 Waarom is AdBlue vereist?
Het is een belangrijk reagens voor het SCR-proces (Selective Catalytic Reduction) toegepast bij Stage IV-motoren.
  3 Waar is AdBlue te verkrijgen?
De AdBlue-oplossing die Volvo adviseert is te bestellen via het Volvo-dealernetwerk, waarna u uw bestelling bij een dealer kunt afhalen of op uw locatie kunt laten bezorgen.
  4 Hoe wordt AdBlue aangeleverd?
AdBlue is afhankelijk van de behoefte leverbaar in afgedichte verpakkingen waaronder jerrycans en vaten of IBC-containers.
  5 Wat gebeurt er, als ik in plaats van AdBlue een substituut van mindere kwaliteit gebruik?
Het gebruik van substituten van mindere kwaliteit kan tot schade aan het nabehandelingssysteem leiden en een lager motorkoppel, een beperkte snelheid en mogelijke machinepech tot gevolg hebben. Onnodige kosten en stilstand zijn eenvoudig te vermijden door het gebruik van de oplossing die Volvo adviseert.
  6 Hoe wordt de kwaliteit van de AdBlue gewaarborgd?
De AdBlue-oplossing voldoet aan de strenge zuiverheidseisen van de ISO-norm 22241-1. Deze norm garandeert de juiste productie-, test- en verwerkingsprocedures.
  7 Is vorst van invloed op AdBlue?
AdBlue bevriest bij –11 °C. Het SCR-systeem verwarmt de AdBlue-tank en de toevoerleidingen. Mocht de vloeistof bevriezen wanneer de machine niet in gebruik is, dan is dit niet van invloed op de startgewilligheid en de werking van de machine. Na verwarming door het SCR-systeem wordt de bevroren oplossing weer vloeibaar zonder dat de kwaliteit daardoor afneemt.
  8 Hoe moet AdBlue worden opgeslagen en wat is de houdbaarheid van de oplossing?
AdBlue moet worden opgeslagen in een koele, droge en goed geventileerde ruimte en uit direct zonlicht worden gehouden. De aanbevolen maximumtemperatuur bij opslag ligt rond de 25 °C, hoewel kortstondige blootstelling aan hogere temperaturen niet schadelijk is. Bij opslag van AdBlue op de aanbevolen manier is de oplossing ongeveer twee jaar lang houdbaar.
  9 Waarom is het belangrijk om speciale spullen voor AdBlue te gebruiken?
U gebruikt speciale spullen voor AdBlue om verontreiniging tegen te gaan tijdens het bijvullen en opslaan van de oplossing.
 10 Is AdBlue bijtend?
De niet giftige oplossing tast bepaalde gevoelige metalen zoals koper aan.
 11 Hoeveel AdBlue heb ik nodig?
Het gemiddelde AdBlue-verbruik bedraagt zo’n 5 tot 7,5 % van het dieselverbruik, afhankelijk van het machinetype en de toepassing ervan.