Tehnički podaci - L25F : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo kompaktni utovarivač na kotačima L25F rukuje paletama

L25F Tehnički podaci

L25F Tehnički podaci
Motor Volvo D3.1D
.. Izlazna snaga, pri 2,300 rpm
.... SAE J1995 btto 36.4 kW
.... SAE J1349 netto 35.8 kW
.. Maks. zakr. moment pri 1,700 rpm
.... ISO 9249, SAE J1349 netto 178.6 Nm
Maks. brzina, naprijed/nazad 20 km/h
Sila kidanja, kN* 47.5 kN
Statička nosivost na vrhu kraka pri punom okretu* 3,215 kg
Zapremina lopate 0,45 - 1,5 m3
Radna masa* 4,800 kg
* s lopatom opće namjene 1,0 m3 (1.1yd3) i Z-bar utovarnom kinematikom

Preuzimanje brošura