Tehnički podaci - MB120 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo MB120 ABG fiksne grede - tehnički podaci

MB120 Tehnički podaci

MB120 Tehnički podaci
Osnovna širina 3,00 m (9.8 ft)
Maks. širina asfaltiranja 16.0 m (52.5 ft)
Uređaj za zbijanje Vibration, Single tamper
Tip grijanja grede - plinom Gas