Smallasphalt_publications - Mali valjci za asfalt : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Publikacije o malim valjcima za asfalt

Dolje se nalazi tablica s publikacijama o Volvo malim valjcima za asfalt, koja će Vam pomoći u izboru pravog stroja za Vaš posao. Pregledajte i preuzmite prospekte proizvoda, uključujući tehničke specifikacije, kao i druge prospekte i na taj način saznajte više o njima. Neki dokumenti su u PDF formatu pa ćete za njihov pregled trebati Adobe Acrobat Reader.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader.

Odaberite model Tip prospekta Jezik
CR24 Prospekt proizvoda Engleski
DD15 Prospekt proizvoda Engleski
DD25B Prospekt proizvoda Engleski
DD31HF-DD38HF Propsekt proizvoda Engleski