Povećana zaštita motora - Opcije softvera : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Povećana zaštita motora

Zaštitite svoj motor od oštećenja uzrokovanog zaobilaženjem upozoravajućih signala

Opcija 'Povećana zaštita motora' štiti motor od daljnjeg oštećenja uslijed problema u različitim sustavima motora, i tako smanjuje nepotrebne i skupe zastoje. Ona automatski prebacuje u prazan hod i gasi motor ako se dosegnu kritične razine, kao što je razina i temperatura rashladnog sredstva, i tlak i temperatura zraka punjenja.

Dostupno za:

Dodatna zaštita:
Ova opcija sprječava kvarove uzrokovane zaobilaženjem alarma i pruža dodatnu zaštitu.

Za više informacija o 'Povećanoj zaštiti motora', obratite se svom lokalnom Volvo zastupniku.

Utovarivači na kotačima

Serija E

Serija F