Slovenija - Slovenija : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Slovenija

Balavto d.o.o.
Tovarniška cesta 5B
SI-5270 Ajdovščina
Slovenija

Tel.   +386/5/3659900
Fax.: +386/5/3659923

Direktor: Jože Bajec

Radno vrijeme:   Ponedjeljak - petak   7:00 - 16:30 

Natrag na kartu