Johdanto - Biopolttonesteet : VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FINLAND OY
Biopolttonesteet

Biopolttonesteet

Tietoa Volvo Groupin biopolttonesteistä
Öljynkulutus on kasvussa samalla kun uusia, isoja öljyesiintymiä löytyy yhä harvemmin.  Samalla keskilämpötilat nousevat öljyn, hiilen ja kaasun poltosta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kasvaessa.  Yksi polttoneste ja yksi moottorityyppi eivät voi ratkaista tulevaisuuden energiaongelmia.  Volvo Group työskentelee tästä syystä laajalla rintamalla kehittäen tulevaisuuden voimansiirtojärjestelmiä ja soveltaen niitä uusiin polttonesteisiin tavoitteena selvittää eri ratkaisujen suhteellinen potentiaali.

Volvo tukee polttonesteiden tutkimista vähentääkseen maarakennuskoneiden ja kuljetussektorin riippuvuutta fossiilisista polttonesteistä.  Huomionarvoiset, toteuttamiskelpoiset Heavy Duty -sovellukset ovat:

  • Biodiesel (FAME/RME):  Volvo tukee enintään 30% sekoittamista dieselpolttonesteeseen.  Seos vaihtelee riippuen moottorin koosta.   FAME (Fatty Acid Methyl Ester, rasvahapon metyyliesteri) on uusiutuva luonnonvara - jota saadaan viljasta; sillä saadaan pienemmät hiukkaspäästöt ja pienemmät hiilivetypäästöt; jos sen rikkipitoisuus on pienempi, rikkidioksidipäästöt ovat pienemmät.
  • DME:  Tätä Volvo Group pitää yhtenä tehokkaimmista uusiutuvista polttonesteistä, tällä vaihtoehdolla saadaan erittäin pienet pakokaasupäästöt ja se on biomassasta tuotettuna lähes CO2-neutraalia.  DME:n (dimetyyli-eetteri) kokonaisenergiatehokkuus on korkea...ja dieselmoottoriin tarvitaan vain pieniä muutoksia sen muuntamiseksi käymään DME:llä.

Volvo tarkastelee huomispäivän polttonesteitä ja voimansiirtojärjestelmiä perspektiivistä, jota kutsumme termillä "well-to-wheel", lähteestä pyöriin.  Tavoitteena on saavuttaa suurin mahdollinen energiatehokkuus energialähteestä alkaen ja koko matkan ajoneuvon pyöriin saakka.  Me uskomme, että energiantuotto vaihtelee alueellisten olosuhteiden ja edellytysten mukaan ja meidän tehtävämme on jatkaa edelleen aktiivista rooliamme tässä kehitysprosessissa.

Maailman suurimpana raskaiden ajoneuvojen moottorien valmistajana Volvolla on erinomaiset edellytykset räätälöidä tuotevalikoima sopivaksi asiakkaan energiasaannin ja ajoneuvon käyttökohteen mukaan.  Voidakseen tarjota kaikkein kustannustehokkaimman ratkaisun, joka on räätälöity asiakkaan erityistarpeiden mukaan, Volvo työskentelee useiden eri vaihtoehtojen parissa tulevaisuuden voimansiirtojärjestelmien ja polttonesteiden suhteen.