Usein kysyttyä - Kemikaalit/AdBlue® : VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FINLAND OY

Usein kysyttyä

  1 Mitä AdBlue on?
Tämän myrkyttömän lisäaineen koostumus on 32,5 % ureaa ja 67,5 % ionitonta vettä. Urea on typpiyhdiste, joka muuttuu kuumennettaessa ammoniakiksi. Liuos on Euroopassa/Aasiassa nimeltään AdBlue ja Pohjois-Amerikassa Diesel Exhaust Fluid (DEF).
  2 Miksi AdBlueta tarvitaan?
Se on reaktantti, jolla on keskeinen merkitys Stage IV -moottoreissa käytetyn selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) prosessin kannalta.
  3 Mistä AdBlueta on saatavana?
AdBlue-lisäainetta voidaan tilata Volvo-jälleenmyyjäverkoston kautta. Voit noutaa sen jälleenmyyjältä, tai se voidaan toimittaa suoraan työmaalle.
  4 Miten AdBlue on pakattu?
AdBlue toimitetaan sinetöidyissä astioissa, esim. kanistereissa ja tynnyreissä, tai suurina erinä asiakkaan tarpeiden mukaan.
  5 Mitä tapahtuu, jos käytän huonolaatuista korvaavaa tuotetta AdBluen sijasta?
Huonolaatuisten korvaavien tuotteiden käyttäminen voi vaurioittaa jälkikäsittelyjärjestelmää, alentaa vääntömomenttia ja nopeutta ja aiheuttaa koneen rikkoutumisen. Tarpeettomat kustannukset ja seisokit voidaan välttää helposti käyttämällä Volvon hyväksymää lisäainetta.
  6 Miten AdBluen laatu on varmistettu?
AdBlue-lisäainetta koskevat ISO 22241-1 -standardissa määritellyt tiukat puhtausvaatimukset. Niillä varmistetaan oikeanlainen tuotanto, testaus ja käsittely.
  7 Onko alhaisella ulkolämpötilalla vaikutusta AdBlue-lisäaineeseen?
AdBluen jäätymispiste on -11 °C. SCR-järjestelmä lämmittää AdBlue-säiliötä ja syöttöputkia. Jos neste jäätyy, kun konetta ei käytetä, se ei vaikuta koneen käynnistymiseen ja toimintaan. SCR-lämmitysjärjestelmä sulattaa lisäaineen takaisin nestemäiseen muotoon sen laadun kärsimättä.
  8 Miten AdBlue on varastoitava, ja kuinka pitkä sen säilyvyysaika on?
AdBlue on varastoitava viileään, kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan suojaan suoralta auringonvalolta. Suositeltu varastointilämpötila on enintään 25 °C, vaikkakaan lyhytaikainen altistuminen korkeille lämpötiloille ei aiheuta vahinkoa. Jos AdBlue varastoidaan suositusten mukaisesti, sen säilyvyysaika on noin kaksi vuotta.
  9 Miksi on tärkeää käyttää AdBlue-lisäaineelle tarkoitettuja tarvikkeita?
AdBlue-lisäaineelle tarkoitettuja tarvikkeita on käytettävä lisäaineen annosteluun ja varastointiin epäpuhtauksien välttämiseksi.
 10 Onko AdBlue syövyttävää?
Tämä myrkytön lisäaine syövyttää tiettyjä herkkiä metalleja, kuten kuparia.
 11 Kuinka paljon AdBlue-lisäainetta kuluu?
Noin 5–7,5 % polttoaineenkulutuksesta koneen tyypin ja käyttökohteen mukaan.