OSS - Kemikalier/AdBlue® : Volvo Entreprenørmaskiner A/S

Ofte stillede spørgsmål (OSS)

  1 Hvad er AdBlue?
Den giftfri opløsning består af 32,5% urea og 67,5% afioniseret vand. Urea er en bestanddel i kvælstof, der ved opvarmning bliver til ammoniak. Stoffet går under navnet AdBlue i Europa og Asien, men DEF (Diesel Exhaust Fluid) i Nordamerika.
  2 Hvorfor er der brug for AdBlue?
Det er et vigtigt reaktionsmiddel i den selektive katalytiske reduktionsproces (SCR), der foregår i Stage IV-motorer.
  3 Hvor kan AdBlue fås?
AdBlue-opløsningen kan bestilles via Volvos forhandlernet, hvor den enten kan afhentes eller leveres direkte til arbejdspladsen.
  4 Hvordan er AdBlue emballeret?
AdBlue leveres i specielle, forseglede beholdere, herunder dåser og tromler, eller i løst mål, alt efter den enkelte kundes behov.
  5 Hvad sker der, hvis man bruger et erstatningsprodukt af lav kvalitet i stedet for AdBlue?
Ved brug af erstatningsprodukter af lav kvalitet risikerer man, at efterbehandlingssystemet lider skade, hvilket kan give lavere drejningsmoment og hastighed og i sidste instans motorhavari. Unødvendige omkostninger og stilstandstid kan let undgås ved at bruge den af Volvo anbefalede opløsning.
  6 Hvordan garanteres kvaliteten af AdBlue?
AdBlue opfylder de store krav til renhed, der defineres i ISO 22241-1. Dette sikrer, at produktet fremstilles, afprøves og håndteres på rette måde.
  7 Påvirkes AdBlue af lav udetemperatur?
AdBlue fryser ved -11°C. SCR-systemet opvarmer AdBlue-beholderen og tilførselsledningerne. Hvis væsken fryser, når maskinen ikke er i brug, har det ingen indvirkning på maskinens start og drift. SCR-systemet optør produktet, så det bliver flydende igen, uden at det går ud over kvaliteten.
  8 Hvordan skal AdBlue opbevares, og hvor lang er produktets holdbarhed?
AdBlue bør opbevares et køligt og tørt sted med god ventilation og ikke i direkte sollys. Den anbefalede opbevaringstemperatur er op til 25 °C. Produktet tager dog ingen skade, hvis det udsættes for højere temperatur i kort tid. Hvis AdBlue opbevares på den anbefalede måde, er holdbarheden ca. 2 år.
  9 Hvorfor er det vigtigt at bruge udstyr, der udelukkende anvendes til AdBlue?
Der skal bruges udstyr specielt til dosering og opbevaring af AdBlue for at forhindre, at det forurenes.
 10 Er AdBlue korroderende?
Den ugiftige opløsning er korroderende for visse følsomme metaller, som f.eks. kobber.
 11 Hvor stort er forbruget af AdBlue?
Ca. 5-7,5% af brændstofforbruget, afhængig af maskinens type og anvendelsesområde.