Přídavná zařízení - Příslušenství : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Smykem řízený nakládač Volvo Příslušenství

Smykem řízený nakládač Volvo: Příslušenství

Na smykem řízený nakládač Volvo lze snadno připevnit pracovní nástroje. Díky široké nabídce produktivních přídavných zařízení Volvo docílíte výjimečnou flexibilitu a univerzálnost.

"Zobrazená Příslušenství nejsou k dispozici na všech trzích. Další informace vám poskytne váš dodavatel Volvo".

Nabídka přídavných zařízení Volvo pro smykem řízený nakládač zahrnuje:

Univerzální lžíce

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - univerzální lžíce
Odolná lžíce k hloubení v náročném terénu.

Víceúčelová lžíce

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - víceúčelová lžíce
Víceúčelová lžíce představuje ideální nástroj k manipulaci s materiály při různých úkolech.

Planýrovací lžíce

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - planýrovací lžíce
Planýrovací a zarovnávací lžíce s nízkým profilem pro efektivní přemísťování zeminy.

Velkoobjemová lžíce

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - velkoobjemová lžíce
S vysokou zadní části pro práci se sypkým materiálem.

Lžíce na lehký materiál

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - lžíce na lehký materiál
Například na dřevěnou štěpku, práškový hliník, dřevěné uhlí, koks, bavlníková semena, luštěniny, drcený led, bažinnou rašelinu, brambory, rýži...

Paletové vidlice

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - paletové vidlice
Ideální k manipulaci s paletami a materiály. Snadná a rychlá změna rozteče mezi hroty.

Drapák na šrot

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - drapák na šrot
Snadno uchopí a zajistí rozměrný šrot a odpad

Kartáčový drapák

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - kartáčový drapák
Snadno uchopí rozměrné kusové předměty. Představuje optimální nástroj k manipulaci s odpady a zbytky po planýrování terénu, odklízení stromů...

Drapák s vidlicí na mrvu

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - drapák s vidlicí na mrvu
Snadno uchopí a zajistí zemědělskou mrtvu nebo volně ložený kompost či slámu.

Zařízení k rozmělnění siláže

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - zařízení k rozmělnění siláže
K rozmělnění hrubě zabalené siláže s regulovatelným vedením pro nastavení hloubky řezu.

Zařízení k uchopení stromů

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - zařízení k uchopení stromu
Používá se k přesazování a přemísťování stromů s celým systémem kořenů. Ke snadné manipulaci se stromy...

Zařízení na odstraňování kořenů

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - zařízení na odstraňování kořenů
Ideální při odstraňování kořenů a rozmělňování.

Pila na horniny

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - pila na horniny
Používá se k řezání velmi tvrdých materiálů, k vyřezávání drážek do betonu nebo asfaltu, k začišťování hran v betonu a asfaltu při opravách atd.

Frézka

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - frézka
Ideální k údržbě komunikací a přípravě staveniště. Frézuje vrstvy ledu, řeže průlezy do komunikaci a hloubí zářezy pro sítě v celé hloubce.
 

Radlice buldozeru

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - radlice buldozeru
K přemísťování zeminy a planýrování terénu. V obou směrech lze hydraulicky nastavit úhel (30°) a sklon (10°) radlice.

Vrták

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - vrták
Používá se k vrtání do země. K dispozici jsou standardní vrtací korunky, korunky pro vrtání v náročných podmínkách a korunky pro sázení stromů a keřů. Ochranu zajišťuje hydraulický pojistný ventil.

Lžíce na sníh

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - lžíce na sníh

Optimální pro práci se sněhem a vyříznutým zadním plechem, který usnadňuje výhled a ovládání stroje.

Radlice na sníh

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - radlice na sníh

Radlice na sníh s hydraulicky ovládaným sklonem k efektivnímu odstraňování sněhu z parkovišť, příjezdových cest, chodníků atd.

Robustní radlice na sníh

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - robustní radlice na sníh
Robustní radlice na sníh k trvalému použití v náročných podmínkách a prohrnování sněhu na zakázku.

Dmýchadlo na sníh

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - dmychadlo na sníh
Ideální k rychlému odstraňování sněhu pomocí dvoustupňového dmýchadla s elektricky ovládaným vyloženým skluzem/deflektorem

Nakláněcí zametací zařízení

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - nakláněcí zametací zařízení
K úklidu prostranství a údržbě veřejných prostorů. Lze naklonit o 40 stupňů doleva nebo doprava. Velké kartáčové sekce k čištění v jednom cyklu.

Sběrací zametací zařízení

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - sběrací zametací zařízení
Vhodné k lehkému i náročnému odklízení zbytků např. ze šrotišť a stavenišť, v odpadovém hospodářství a při výstavbě silnic.

Planýrovací hřeblo

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - planýrovací hřeblo
Robustní planýrovací hřeblo je určeno k zarovnávání terénu, mělnění zeminy, odstraňování zbytků, rozprostírání zeminy a rozrývání trávníků. Lze naklonit o 20 stupňů.

Automatické hřeblo

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - automatické hřeblo
Určené k odstraňování drobných kamínků a nečistot z kypré zeminy a k efektivnímu kypření povrchové vrstvy zeminy.

Preparátor

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - preparátor
K odklízení, odstraňování hornin a přípravě zeminy. Sbírá horninu (průměr 1 až 20 palců/25-500 mm). Drobné zbytky, písek a zemina propadají přes perforovanou lžíci.

Kultivátor

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - kultivátor
K přípravě semeniště, směšování kompostu a přípravě terénu. Lze podhrábnout i shrábnout směrem dopředu a dozadu.

Kartáčové řezací zařízení

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - kartáčové řezací zařízení
Ideální k odklízení podrostů, vysoké trávy a malých stromů. Různé možnosti využití - na velkých polích, ve veřejných parcích a po krajnicích cest.

Vibrační válec

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - vibrační zařízení
Ke zhutňování různých druhů zeminy jako je štěrk, písek, nečistoty a asfalt. Pro cesty, chodníky, golfová hřiště, mosty, parkoviště...

Rýhovací zařízení

Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo - rýhovací zařízení
K rychlému a přesnému hloubení rýh pro pokládku kabelů a potrubí.  2 polohy bočního posuvu pro hloubení úzkých rýh.


Bez ohledu na to, zda máte Příslušenství pro smykem řízený nakládač Volvo koupena, pronajata nebo půjčena, a bez ohledu na to, zda jsou nová nebo použita, pomohou vám každý den při každé vaší práci

Zjistěte, jak mohou Příslušenství Volvo pro smykem řízený nakládač zvýšit vaší produktivitu: