Automatické vypnutí motoru - Softwarové doplňky : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Automatické vypnutí motoru

Odpojení přívodu paliva pomocí automatického vypnutí motoru

Automatické vypnutí motoru jednoduše odpojí přívod paliva a sníží celkové náklady. Tím šetříte peníze a zároveň méně zatěžujete životní prostředí. V závislosti na situaci běží stavební stroj až 40% – 60% provozního času na volnoběh. Automatické vypnutí motoru tento čas zkracuje, aniž by to mělo vliv na produktivitu. Pokud stroj běží více než 4 minuty na volnoběh, když stroj stojí a není zařazen převodový stupeň, motor vypne.

K dispozici pro:

Menší náklady na údržbu:
Náklady na údržbu se sníží, protože se prodlouží servisní intervaly. Díky menším prostojům a menším nákladům na údržbu dosáhnete vyšší efektivitu.

Kloubová nákladní auta

Série F

Kolové nakládače

Série E

Série F

Série G