Volvo CE achieves worldwide certification - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
23.11.2012 

Společnost Volvo CE získala celosvětově platnou certifikaciJako první v oblasti stavebnictví získala skupina Volvo Construction Equipment (Volvo CE) celosvětově platnou certifikaci podle systému řízení ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (péče o životní prostředí) a OHSAS 18001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). To znamená, že všechny provozovny a procesy v rámci společnosti - od Arviky po Changwon, od Bruselu po Curitibu, od prodeje a marketingu až po technologie - fungují správně a konzistentně, přičemž aktivity skupiny Volvo CE v celém světě splňují požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Nezávislý audit provedla externí společnost Bureau Veritas, která strávila celkem 167 dní na auditu v 23 provozovnách. Společnost Bureau Veritas nyní formulovala své závěry a tento týden vydala tři akreditované certifikáty s celosvětovou platností potvrzující, že všechny provozovny a procesy společnosti Volvo CE jsou v souladu s požadavky normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, přičemž tyto certifikáty nahradily 44 dosud platných lokálních certifikátů.

"Nyní máme k dispozici jednu společnou certifikaci, takže každá z provozoven Volvo CE ve světě má benchmark, ze kterého může vycházet", vysvětluje Navin Modil, ředitel dodávek excelence pro mezinárodní smlouvy společnosti Bureau Veritas. "Takto lze efektivně zajistit, že všichni v organizaci pracují podle stejně náročných norem".

Tyto tři normy, které byly auditovány, odpovídají klíčovým hodnotám značky Volvo: kvalita, bezpečnost a péče o životní prostředí.

Držíme se našich klíčových hodnot v celém světě  
Dosažením certifikace s celosvětovou platností společnost Volvo CE dokázala, že se jedná o konzistentní organizaci s jediným modelem procesů a že postupuje jednotně v provozovnách po celém světě. Vrcholové vedení skupiny Volvo CE považuje tuto iniciativu za strategicky významnou.

"Naše globální certifikace zahrnuje všechny tři normy ISO a vysílá jednoznačný signál: Volvo CE působí po celém světě konzistentně a bere vážně své klíčové hodnoty", zdůrazňuje předseda představenstva skupiny Volvo CE Pat Olney. "Skutečnost, že ve všech provozovnách a funkcích používáme stejné procesy a obchodní požadavky, a to, že jsme schopni tuto skutečnost externě prokázat, je povzbuzující jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky. Jedná se o benchmark, ze kterého může celá společnost vycházet při průběžném zlepšování."    

Konec.   

Listopad 2012   

Další informace najdete na: www.volvoce.com/press    

Můžete rovněž kontaktovat:  

Clare Gittins                                                             
Director, External Communications                          
Volvo Construction Equipment                                 
Tel.: int + 32 4918 60331                                            
Email: clare.gittins@volvo.com                                 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal     

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel.: int +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com