Volvo PL4808D pipelayer sets the standard for lifting productivity, stability and flexibility - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
25.10.2012 

Stroj k pokládání potrubí Volvo PL4808D nastavuje vysoko laťku v oblasti produktivity, stability a flexibility PL4808D

Posledním přírůstkem do revoluční rodiny strojů k pokládání potrubí, které nabízí společnost Volvo Construction Equipment, patří PL4808D, který vychází z rýpadla. PL4808D s vynikající stabilitou a nosností 90 tun je maximálně produktivní a zároveň představuje jeden z nejbezpečnějších a nejstabilnějších strojů v oboru.

PL4808D se dokáže otáčet do 360 stupňů a zvládne snadno manipulaci s velkými těžkými trubkami, kte0ré může uložit kdekoliv do svého okolí. Tradiční stroje k pokládání potrubí, které jsou vybaveny bočním výložníkem, toto nedokáží. Patentované provedení stroje PL4808D je technicky výrazně propracovanější v porovnání s tradičními stroji s bočním výložníkem. Důvodem je nejen vynikající stabilita, ale také, v případě potřeby, možnost vyměnit výložník a používat stroj jako standardní rýpadlo. K dispozici je hloubicí výbava, přičemž hydraulika je optimalizována k pokládání potrubí i k hloubení. Až 80% dílů je stejných jako u dvojčete tohoto stroje - u rýpadla Volvo. Pokud máte ve flotile zařízení PL4808D, výrazně se usnadní servis, výměna dílů a údržba. PL4808D je k dispozici s motorem Volvo D13H s ještě větším výkonem.

Bezpečnost a spolehlivost
Stroje Volvo k pokládání potrubí se vyznačují bezpečností a flexibilitou. PL4808D dokáže nejen pokládat potrubí kolem stroje, ale také zvládne jízdu ve svahu se sklonem 30 stupňů a v náročném terénu. Robustní mechanická pojistka otoče zajistí nástavbu v libovolném úhlu vzhledem k podvozku, čímž chrání převodovku. Toto řešení je vhodné především při zajištění nákladu v neměnné poloze a během vázání nákladu. Vysoká světlost podvozku umožní provoz v náročných podmínkách. Spolehlivý přesun zajistí 30 palcové (750 mm) pásy, které lze nahradit širšími 42 palcovými (1 050 mm) pásy s vyšší stabilitou a větším přítlakem na terén. Výjimečně široký podvozek s hydraulickým zasunováním sníží šířku stroje a umožní snazší průjezd po komunikacích.

PL4808D

Stroje Volvo k pokládání potrubí jsou vybaveny dlouhými výložníky, které umožní dlouhý dosah a vyšší výšku háku. Díky tomu stroj dokáže zvedat a spouštět potrubí v bezpečné vzdálenosti od výkopu. V případě potřeby lze použít vysunutí výložníku, které prodlouží dosah a výšku háku. Z boku stroje PL4808D se nachází protizávaží s novou konstrukcí. Toto řešení snižuje těžiště stroje, zvyšuje stabilitu a usnadňuje čištění. Mechanická ochrana dvou bloků s bezdrátovým snímačem brání, aby se bloky navijáku dostaly během zvedání do kontaktu. Silný naviják může operátor ovládat z kabiny joystickem dle svých preferencí. Pomocí přepínače režimu lze zvýšit výkonnost stroje. Rozdělený průtok čerpadly umožní lepší kontrolu nákladu při současném pohybu a zvedání. Využít lze kombinovaný průtok s rychlostí umožňující maximální výkonnost při kladení potrubí, když se stroj pohybuje nebo když stroj stojí. Režim přesné práce se vyznačuje vysokým tlakem a nízkým průtokem. Výsledkem je maximální zvedací výkon a minimální spotřeba paliva.

Jednoduché a elegantní provedení
Speciální systém řízení zatížení (LMS) ještě zvýší bezpečnost a usnadní ovládání stroje PL4808D. Díky tomuto systému operátor vidí, jakou hmotnost může bezpečně zvednout do jakékoliv polohy vzhledem ke svahu. Na základě vstupních informací ze snímačů na háku, výložníku a základně stroje monitoruje systém úhel naklonění výložníku, orientaci a naklonění stroje. Počítač pomocí těchto údajů průběžně počítá a zobrazuje skutečné zatížení a související pracovní zatížení, a to vše v reálném čase. Operátor vidí příslušné informace společně s vyobrazením na displeji na monitoru v kabině. Dále vizuální a akustické výstražné signály informují, že se blíží limit bezpečného zatížení stroje. Přitom se po stranách výložníku zobrazují zelené, žluté nebo červené pruhy.

Operátoři pracují v čistém prostředí s nízkou hladinou hluku a malými vibracemi - v nejnovější generaci kabin Volvo. Únavu a pracovní napětí sníží ovládací prvky, které dobře padnou do ruky, a systémy řízení filtrování vzduchu. To vše má za důsledek vyšší produktivitu práce. Výborný výhled do okolí stroje zajistí velké prosklené plochy a vyvýšený systém stupaček namontovaný ke kabině. Tato hydraulická kabina se čtyřmi stupačkami nabízí operátorovi vynikající výhled na náklad, pracoviště i do výkopu. (Nejnižší poloha je ideální pro převoz zařízení k pokládání potrubí). Výhled dále zlepšuje standardně instalovaná přední a boční kamera, které promítají obraz na monitor uvnitř kabiny.

Zařízení PL4808D je standardně vybaveno dalším důležitým systémem, a to moderním telematickým systémem CareTrack. Systém CareTrack zajišťuje, aby stroj byl co nejvíce k dispozici a aby jeho produktivita byla co nejvyšší. Pomocí mobilní sítě GPRS nebo pomocí družic systém načítá celou řadu informací ze stroje jako např. polohu, spotřebu paliva a servisní připomenutí. Tyto údaje budou následně k dispozici přes dálkové online připojení. Dále Volvo nabízí bez dalších poplatků předplacenou službu CareTrack na tři roky.

Za zmínku rovněž stojí systém řízení přídavného zařízení, do kterého lze uložit až 18 nastavených hodnot. Tento systém umožní nastavit hydraulický průtok (standardně) a tlak (volitelně), což usnadní použití celé řady přídavných zařízení. Údržbu usnadňují seskupené filtry a servisní místa, která jsou přístupna z úrovně terénu přes velká široká dvířka.

Specifikace

Model

PL4808D

Motor

Volvo D13H Certified Tier 4i

Max. provozní hmotnost

126 250 lb (57 265 kg)

Max. sklopné zatížení

176 000 lb (90 000 kg)

Max. jmenovité zatížení

110 000 lb (50 000 kg)

*PL4808D bude k dispozici v Severní Americe a Evropě.

Konec

Říjen 2012

Další informace, - viz www.volvoce.com/press

Kontaktní osoba:

Clare Gittins
Ředitel, externí komunikace
Volvo Construction Equipment
Telefon: int + 32 4918 60331
E-mail: clare.gittins@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Tel: int +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com