SD45 Tehnički podaci - SD25, SD45 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo SD45 Valjak za tlo pruža učinkovitost malog valjka za zbijanje tla

SD45 Tehnički podaci

SD45 Tehnički podaci
Motor Kubota V3600T
.... SAE J1995 btto 63 kW
Širina bubnja 1 550 mm
Frekvencija vibracija 31,7 Hz
Centrifugalna sila vibracija Mala-Velika 99 kN
Nazivna amplituda Mala-Velika 1,99 mm
Radna masa 4 807 kg

Preuzimanje brošura