Lepší ochrana motoru - Softwarové doplňky : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Lepší ochrana motoru

Chraňte svůj motor před poškozením v případě vypojení výstražných signálů

Doplňková lepší ochrana motoru chrání motor před dalším poškozením v případě problémů v různých systémech motoru. Tím se zkrátí zbytečné a finančně náročné prostoje. Je-li dosažena kritická úroveň, např. teplota a hladina chladicí kapaliny, teplota a tlak oleje nebo teplota a tlak plnění, systém automaticky přejde na volnoběh a vypne motor.

K dispozici pro:

Vyšší míra ochrany:
Toto řešení brání vzniku poruch způsobených vypojením alarmů, čímž zvyšuje míru ochrany.

Další informace o lepší ochraně motoru vám poskytne místní prodejce Volvo.

Kolové nakládače

Série E

Série F