analýza olejů - Maziva : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Volvo Construction Equipment - maziva - analýza oleje

Analýza pro lepší plánování

Pokud budete pravidelně provádět analýzu olejů Volvo, budete mít k dispozici vyčerpávající diagnostické informace o stavu stroje. Z analýzy vyplývá celá řada údajů, např. obsah vody a chladící kapaliny, viskozita, znečištění a množství kovových částic v oleji.

Díky včasnému varování, které analýza oleje umožní, lze naplánovat výměnu komponentů ještě před tím, než nastanou problémy. Tím se zabrání vzniku prostojů a drahých škod.

Díky analýze olejů Volvo:

  • snížíte provozní náklady
  • budete mít k dispozici výborný nástroj k plánování preventivní údržby
  • minimalizujete prostoje

Využití programu analýzy oleje sníží také dobu opravy, protože často znáte předem příčinu funkční poruchy. Znamená to, že se zrychlí provádění diagnostiky a odstraňování zjištěných závad.

Další informace o analýzách oleje Volvo vám poskytne váš prodejce Volvo.