MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
חידושי טכנולוגיית המנוע של וולוו

מנועי Tier 4 Final/Stage IV

טכנולוגיית מנוע חדשנית

מערכות המנוע החדשות מטפלות בפליטת המזהמים ובצריכת הדלק ברמות נטולות מתחרים.

הפחת את הפליטות, חסוך בדלק

מנועי דיזל תואמי Tier 4 Final/Stage IV של Volvo CE עומדים בתקנות להגבלת הפליטה של האיחוד האירופי ושל ארה"ב.
הם גם משפרים את יעילות צריכת הדלק בכ-5% לעומת הדגמים הקודמים.

יעיל ואמין

חדשנות בעבודה

מנועי V-ACT כוללים הזרקת דלק מתקדמת, מערכת טיפול באוויר יעילה יותר וניהול מנוע משופר.

צפה בסרטון