MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - cold

כלים ייעודיים של מעמיסים זעירים

מקרצפים קרים לאספלט

מקרצפים קרים לאספלט

המקרצף הקר לאספלט אידאלי לתחזוקת כבישים ולהכנת אתרים. מקרצף התרוממויות קרקע כתוצאה מקפיאה, מאפשר לעבוד סביב פתחי ביוב בדרך ומאפשר לבצע חיתוכים בעומק מלא עבור תשתיות של שירותים ציבוריים. מתאים גם למיסעות בעלות פני שטח מעוצבים למניעת החלקה.

כלי ייעודי למעמיס זעיר של וולוו - cold

מקרצף קר

המקרצף הקר משמש לתחזוקת כבישים ולהכנת אתרים.

זמין עבור:

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר