Construction Equipment Hrvatska
volvo priključak utovarivača

Priključci utovarivača s proklizavajućim upravljanjem

Metle

Metle

Kutna metla je idealna za čišćenje gradilišta i poslove održavanja javnih mjesta sa svojom velikom četkom koja omogućuje čišćenja u jednom prolazu. Metle sa sakupljačem su prikladne za lake i teške uvjete čišćenja u svim primjenama gdje ostaci trebaju biti pokupljeni kao što je na smetlištima.

volvo priključak utovarivača

Kutna metla

Kutna metla je idealna za čišćenje gradilišta i održavanje javnih površina. Metla se može ukositi pod kutom u lijevo ili u desno da rukovatelju omogući lako usmjeravanje otpadaka sa već obrađene površine.

Dostupno za: MC70C, MCT85C

volvo priključak utovarivača

Metla sa sakupljačem

Metle sa sakupljačem su prikladne za lake i teške uvjete čišćenja u svim primjenama gdje ostaci trebaju biti pokupljeni.

Dostupno za: MC70C, MCT85C

Volvo predstavnik, priključci
Ostanite u kontaktu

Želite li naručiti ili naučiti više? Pošaljite nam poruku

Ostanite u kontaktu