Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

LÅNGSIKTIG SUPPORT

Från enstaka enheter till hela maskinparker Nytt eller begagnat. Våra finansieringsspecialister hittar en anpassad lösning som gör dig trygg.
Vi hjälper dig när det går bra och när det är tuffare tider.

AVBETALNINGSKÖP

ÄGANDE FRÅN DAG 1

Äg din maskin. Dela upp betalningar. Dra fördel av skattemässiga fördelar. Det är precis det som vårt avbetalningsköp handlar om. Både lånet och maskinen finns med i balansräkningen. Och det bästa? När kontraktet löper ut äger du nu en maskin som är betald.

HYRKÖP

ENKEL VÄG TILL ÄGANDE

Vill du äga din maskin via regelbundna och förutsägbara betalningar? Då är hyrköp svaret. Din maskin finns med på balansräkningen. Och när du gjort din sista betalning, då är maskinen din.Betalningarna kan anpassas för att passa kassaflödet i din verksamhet.

FINANSIELL LEASING

FRIHETEN ATT KÖPA

Den här flexibla finansieringslösningen minskar din skatteplikt. Den ger dig maximal frihet då kontraktet går ut. Din maskin finns med på balansräkningen. När kontraktet går ut har du två valmöjligheter: lämna tillbaks maskinen eller köp den till ett i förväg överenskommet pris. Försäkring och ett serviceavtal (Customer Service Agreement) kan ingå i kontraktet.

FINANSIELL LEASING

SKATTEEFFEKTIV FINANSIERING

Behöver du mer än vanliga nedskrivning för ditt inköp? Finansiell leasing ger tidigare skattelättnad. Vi avtalsperiodens slut har du två alternativ. Du kan välja att förlänga avtalet mot en extra hyresavgift, eller så kan du dra fördel av fortsatta nettointäkter.

OPERATIONELL LEASING

MAXIMAL FLEXIBILITET

En finanslösning med alla möjligheter öppna. Det finns inget krav på ett stort första utlägg eftersom du hyr maskinen. Utan maskinen i balansräkningen finns ingen risk vid avyttring eller värdeminskning. När kontraktet upphör kan du lämna tillbaks maskinen, förlänga hyreskontraktet eller köpa den av oss.

OPERATIONELL LEASING

MAXIMAL FLEXIBILITET

En finanslösning med alla möjligheter öppna. Det finns inget krav på ett stort första utlägg eftersom du hyr maskinen. Utan maskinen i balansräkningen finns ingen risk vid avyttring eller värdeminskning. När kontraktet upphör kan du lämna tillbaks maskinen, förlänga hyreskontraktet eller köpa den av oss. Försäkring och ett serviceavtal (Customer Service Agreement) ingår i kontraktet för fullständig trygghet.

OPERATIONELL LEASING

DEN PROBLEMFRIA LÖSNINGEN

Inga värdeminskningsrisker. Inga disponeringsrisker. Inga bekymmer. Eftersom du hyr maskinen. När maskinen inte ingår i balansräkningen bokas månadsbetalningarna som kostnader. I slutet av avtalsperioden lämnar du helt enkelt tillbaka maskinen till oss. Resten sköter vi.

HYRESKONTRAKT

DEN PROBLEMFRIA LÖSNINGEN

Inga värdeminskningsrisker. Inga disponeringsrisker. Inga bekymmer. Eftersom du hyr maskinen. Försäkring och ett serviceavtal (Customer Service Agreement) ingår i kontraktet. Månatliga betalningar bokförs som kostnader. I slutet av avtalsperioden lämnar du helt enkelt tillbaka maskinen till oss. Resten sköter vi.

Volvo återförsäljare hem
Vill du veta mer?
Volvo Financial Services erbjuder kompletta lösningar. Kontakta oss

Finansieringslösningar erbjuds av Volvo Financial Services. Här hittar du mer information.

Volvo Financial Services erbjuder inte bokförings- eller skatterådgivning. Ni som kund bör konsultera er revisor eller skattejurist avseende era specifika omständigheter