Volvo och miljökraven - V-ACT motor : Swecon Anläggningsmaskiner
Peter Bäck reder ut begreppen kring Volvo och steg 3B för 2011

Steg 3B - så klarar Volvo de nya tuffa miljökraven

Från och med 1 januari 2011 gäller skärpta utsläppsbestämmelser för Europa och Nordamerika. Nya Steg 3B i Europa och Tier 4 Interim i Nordamerika gäller icke vägbundna maskiner med motorer från 130 kW och uppåt – och de ställer hårda krav på maskintillverkarna. Steg IV börjar gälla 2014.

De nya kraven är stenhårda: partikelutsläppen minskas med 90 procent och utsläppen av kväveoxider minskas med hälften. Vi lät Peter Bäck, produktspecialist på Swecon, reda ut vad som händer efter årsskiftet.

Hur har Volvo gjort för att klara de nya kraven?

Volvo har i likhet med flertalet av konkurrenterna valt att installera ett externt EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) för att minska kväveoxider NOx. Därtill har man installerat ett DPF-system (Diesel Partikel Filter) som tar hand om partiklarna.

Volvos DPF-lösning innehåller en automatisk reningsprocess i form av en efterbrännare som bränner ut partiklarna från partikelfiltret vid en temperatur av 650 grader var 10:e driftstimma. Denna efterbrännare påverkar inte dieselmotorn prestanda och maskinen kan dessutom arbeta på som vanligt. Man behöver inte stanna maskinen.

Man kan säga att systemet i princip är helautomatiskt. Vid 4 500 driftstimmar uppmanas man via displayen att byta ut dieselpartikelfiltret mot ett utbytesfilter och därefter har man full Volvogaranti på att dieselmotorn uppfyller Steg3B kraven.

Denna lösning för att nå låga avgasemissioner är mycket tillförlitlig vid alla varvtal och belastningar av motorn i jämförelse med andra principer. Det är en komplicerad teknologi men Volvo har samlat på sig mycket erfarenheter från nordamerikanska marknaden på lastbilssidan med just denna teknologi.