PMC Lubrication - Utrustning och tillbehör : Swecon Anläggningsmaskiner

Lincoln centralsmörjning hos PMC Lubrication - hydraulikleverantören

Smörj- och mobilsidan från tidigare Hydraulikleverantören har blivit PMC Lubrication när företaget delades 090401. Avdelningen för industrihydraulik blev tillsammans med Inab och Terling PMC Hydraulics. Företagen ingår i koncernen PMC group.

PMC Lubrication representerar Lincoln centralsmörjning i Sverige, vi konstruerar och projekterar smörjning både mobilt och inom industri.

Mobila delen av PMC lubrication erbjuder ett program med högkvalitativa utrustningar till tunga maskiner och fordon, utöver smörjsystemen tillhandahåller vi:

-Vågsysten
-Hyttfiltersystem
-Styrsystem
-Automatisk oljekontroll

Vi tillhandahåller den utrustning och kompetens som behövs att bl.a anpassa elektriska styrsystem till hydraulsystem och centralsmörjning av fordon och maskiner.
Lincoln centralsmörjning - PMC Lubrication Hydraulikleverantören

PMC Maskinstyrning utmanar marknaden för maskintillbehör och erbjuder marknaden ny teknik, dokumentation och utbildad personal.

Kontakta din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.