Serviceavtal Volvo - hos Swecon - Serviceavtal : Swecon Anläggningsmaskiner
Med Volvos serviceavtal får du service och underhåll av din Volvo-maskin med maximal drifttid samtidigt som du har full kontroll över kostnaderna.

Lyckas med ett serviceavtal för din Volvo

Med serviceavtal kan du inte bara bryta sten i stenbrott och bygga vägar med maximal drifttid, expertkunskaper och ökad produktivitet. Du kan också påverka infrastrukturen i städer och länder var som helst i världen med fullt stöd från din Volvo-återförsäljare Swecon.

Serviceavtalen ger dig tillgång till all Volvos och Swecons kunskap för att se till att alla sidor av din maskinverksamhet ger mervärde till ditt företag.

Nyckelfördelar för serviceavtal:

Relation/partnerskap med Swecon
Volvos_serviceavtal_stärker_relationen_mellan_kund_och_återförsäljare

Serviceavtalet stärker relationen mellan Swecon och dig som kund och uppmuntrar båda parter att hålla kontinuerlig kontakt.

Fokusera på din kärnverksamhet

Volvos_serviceavtal_hjälper_dig_fokusera_på_din_kärnverksamhet

Serviceavtalet kan hjälpa dig att fokusera på den viktigaste delen av din verksamhet i lugn och ro.

Kostnadskontroll

Med_Volvos_serviceavtal_får_du_full_kontroll_över_kostnaderna

Tack vare ett överenskommet timpris kan du planera din verksamhet, minska risken och bli mer konkurrenskraftig vid upphandlingar.

Maximera den potentiella drifttiden

Med_Volvos_serviceavtal_maximerar_du_den_potentiella_drifttiden

Volvos serviceprogram innehåller en uppsättning specifika åtgärder och kontroller som Swecons av Volvo utbildade servicetekniker utför på din maskin.

Avtal:

Vitt:

Volvo_serviceavtal_vitt

Din återförsäljare Swecon utför en viss nivå av fastställda inspektioner enligt överenskommelse med kunden. Läs mer om Vitt avtal från Swecon.

Blått:

Volvo_serviceavtal_blått

Din återförsäljare Swecon utför förebyggande underhåll enligt Volvos serviceprogram.
Läs mer om Blått avtal från Swecon.

Guld:

Volvo_serviceavtal_guld

Din återförsäljare Swecon utför samma åtgärder som i det blå avtalet, inklusive reparation av alla delar för höga krav på produktivitet och drifttid.
Läs mer om Guldavtal hos Swecon.

Swecons olika serviceavtal ger service och underhåll med maximal kostnadskontroll och minimal stilleståndstid för din Volvo.

Läs mer om hur serviceavtal kan öka effektiviteten på ditt företag: