Volvo CE rörelsemarginal återhämtar sig i andra kvartalet trots krympande marknad - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-07-24 

Volvo CE rörelsemarginal återhämtar sig i andra kvartalet trots krympande marknadÅterspeglande den fortsatta nedgången av den totala marknadens storlek för anläggningsutrustning, noterade Volvo Construction Equipment (Volvo CE) en nedgång i resultatet för andra kvartalet 2013, med en minskning av försäljningen med 19% under perioden. Bakom siffrorna i rubriken finns dock positiva undertoner, inte minst en god orderingång och trender till förbättring Kina, Europa och Mellanöstern. Och tack vare åtgärder inom kostnads- och lagerkontroll har, trots den lägre försäljningen, företagets rörelsemarginal mer än fördubblats jämfört med första kvartalet för 2013.

Nettoförsäljningen under andra kvartalet sjönk med 19%, och uppgick till SEK 16 019 M (SEK 19 715 M i Q2 2012). Justerat för valutaförändringar sjönk nettoförsäljningen med 14%. Även rörelseintäkterna minskade till SEK 1 324 M, från 2 742 M i samma period under 2012. Rörelsemarginalen mer än fördubblades gentemot första kvartalet 2013 till 8,3%, fastän den sjunkit jämfört med de 13,9% som nåddes i samma period förra året (på grund av lägre försäljning inom gruvsektorn som ger högre marginaler). Trots de svagare marknadsvillkoren låg värdet på Volvo CE:s orderbok vid slutet av andra kvartalet på nästan samma nivå som perioden året tidigare.

SDLG introduceras i Nordamerika
Publiceringen av andra kvartalets resultat och halvårsresultatet användes även som tillfälle att meddela att bolagets varumärke SDLG kommer att introduceras på den Nordamerikanska marknaden under 2013. Till att börja med lanseras två hjullastarmodeller 11-tonnaren LG958 och 17-tonnaren LG959.

"Vi gläder oss att tillkännage lanseringen av SDLG och dess högkvalitativa värdeprodukter i Nordamerika," säger Pat Olney, president och CEO hos Volvo Construction Equipment. "Vi är övertygade om det finns ett behov för dessa robusta och pålitliga maskiner och att SDLG kommer att få ett varmt mottagande. Uppbackade på en högre nivå genom styrkan hos Volvo CE och den utvidgade Volvo-gruppen, är SDLG i en bra position att utveckla långvariga kundrelationer i detta marknadssegment."

Utsikter för hela året
Mätt i enheter för hela året 2013 förväntas Europa minska med 5-15%, medan förväntningarna beträffande Nordamerika, Sydamerika, Kina och resten av Asien förväntas ligga inom ett intervall av minus 5% till plus 5%.

Viktiga händelser under kvartalet
Volvo CE deltog på den största industrimässan för anläggningsutrustning – Bauma – i april med en monter som underströk företagets status som innovationsledare. Nya produkter på den München-baserade mässan var ECR25D, ECR58D och ECR88D kompaktgrävare med kort svängradie samt P6870C asfaltläggare. I maj öppnade bolaget sin nya grävmaskinsfabrik i Kaluga, Ryssland. Den 20 660 m2 stora fabriken producerar till att börja med fyra grävmaskinsmodeller omfattande viktklasserna 20 till 50 ton. Under andra kvartalet 2013 nådde Volvo CE:s telematiksystem CareTrack en betydande milstolpe; runt om i världen är nu mer än 50 000 maskiner utrustade med telematikportalen.

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK).

 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Andra kvartalet

Första sex månaderna

SEK M

2013

2012

2013

2012

Europa

4 617

5 019

8 096

8 853

Nordamerika

2 349

4 052

4 314

7 370

Sydamerika

910

1 103

1.659

2 096

Asien

7 009

8 223

12 308

17 172

Övriga marknader

1.134

1 318

1.778

2 223

Summa

16 019

19 715

28 154

37 714

 

Slut.

Juli 2013

Mer information finns på www.volvoce.com/press

Eller kontakta:

 

Thorsten Poszwa                                                      
Direktör, extern kommunikation                          
Volvo Construction Equipment                                 
Tel: int +32 2482 5021
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal 

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com