Full fart för Volvoexpressen i Frankrike - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-12-08 

Full fart för Volvoexpressen i FrankrikeCirka 400 Volvomaskiner används vid South Europe Atlantic High-Speed Rail (SEA HSR) i Frankrike, en järnväg som sträcker sig drygt 30 mil från Tours till Bordeaux.

Volvoexpressen - Volvo Construction Equipment i Frankrike

Det extremt ambitiösa Tours - Bordeaux järnvägsprojektet kommer att passera genom en gigantisk del av västra Frankrike - Centre, Poitou - Charentes och Aquitaine. Det är det största offentliga - privata partnerskapsavtal som någonsin tecknats för Frankrikes järnväg,  samt en av världens största infrastrukturprojekt som startats under det senaste decenniet. En sträcka på hela 302 km kommer att minska restiden mellan Paris och Bordeaux med ungefär en timme, och så många som 20 miljoner passagerare kommer att gynnas av höghastighetståget.

För Poitou - Charentes delen av arbetet, har ett konsortium av företag som heter COSEA ledda av VINCI Construction, fått uppdraget att bygga 33 km i projektet. Hela utvecklingen förväntas skapa  4 500 arbetstillfällen under byggtiden och 150 jobb i drift -och underhållsfasen. Det kommer också att frigöra den befintliga Tours - Bordeaux linjen för mer godstrafik och regionala expresståg .

Hela projektet kommer att kosta omkring 7 miljarder euro och innebär att 46 miljoner kubikmeter av jord ska transporteras bort (mer än hälften av dessa kommer sedan återanvändas), byggandet av 415 nya broar, samt 10 000 meter viadukter. När linjen kommer i bruk, kommer tågen att nå hastigheter på omkring 320 km/timme. Arbetet påbörjades i mitten av förra året och avslutas i september 2014 då banan kommer att läggas och tester genomförs. Linjen beräknas öppna för passagerare under 2017.

Inhyrda tungviktare

Totalt finns det cirka 400 Volvo Construction Equipment (Volvo CE) maskiner som arbetar på SEA -projektet, av totalt 3 000 maskiner. De flesta är ramstyrda dumprar och grävmaskiner, med stöd av Volvo CE: s återförsäljare SOFEMAT. Terrängen kring Poitiers har mättats av snö och regn, men verksamheten går framåt tack vare de hållbara och pålitliga Volvomaskinerna.

"Det anses vara det största projektet i sitt slag i Europa just nu", säger Franck Citarel , chef för SOFEMAT baserad i Nantes . "Jag har aldrig arbetat med ett projekt av denna storleken innan . Det är fantastiskt och oerhört motiverande. De stora entreprenörerna vet vad Volvo står för när det gäller hållbarhet och bränsleförbrukning. Det är ett prioriterat märke för dem. Volvos grävmaskiner är en referenspunkt för kvalitet här, precis som Volvos ramstyrda dumprar och hjullastare."

SOFEMAT är ett familjeföretag med en historia av framgång. Det började 1983 med fadern i Citarel-familjen och tre anställda - nu sysselsätter 110 personer.

Att få upp hastigheten

"Tre fjärdedelar av våra maskiner är dumprar, mestadels Volvo A30FS med de nya Steg IIIB motorerna som svarar mot de senaste utsläppskraven, vilket innebar att organisera utbildning för förarna innan arbetet började", säger Thierry Lenoble, SOFEMAT:s tekniska koordinator. Lenoble arbetar med ett team av sju mekaniker för att säkerställa att företagets maskiner håller den snäva deadlinen. "Det går bra, men du är ständigt på tårna. Det finns alltid underhållsarbete att utföra, och det viktigaste är att reagera snabbt och effektivt om en av våra viktigaste kunder såsom VINCI Construction eller Guintoli (del av NBE Group) har ett problem. Dessa maskiner arbetar i en kedja, där ett avbrott får en dominoeffekt."

F-serien dumprar från Volvo CE uppfyller inte bara de höga normerna som fastställts av lagstiftningen i Steg IIIB gällande utsläpp, de har även ett paket med förbättringar i funktionalitet, design och underhåll. F-serien sträcker sig från 24-tonnaren A25F upp till 39-tonnaren A40F, där varje modell manövreras, lastas och töms på ett effektivt och säkert sätt.

Det självkompenserande hydromekaniska systemet ger också exceptionellt kort vändradie, särskilt användbart i områden med begränsade utrymmen och på trånga transportvägar. Hållbarhet och styrka är kännetecken för alla Volvos dumprar. Kraftiga främre och bakre ramar har utformats för svår terrängdrift och lång livslängd. Lastkorgen är också kraftig, tillverkad av HB400-stål, och dess design, höga tömningshöjd och tippvinkel ger god materialtömning.
 
Cut and cover-metoden

Vid Poitiers används cut-and-cover-metoden, ett sätt att bygga tunnlar där ett öppet schakt skapas där betongtunneln gjuts innan schaktet återfylls. Schaktet grävs av en flotta grävmaskiner. För att möjliggöra detta behövde en befintlig motorväg flyttas. När tunneln är klar kommer motorvägen att flyttas tillbaka, för att dras direkt över den.

"När vi började förvärvades först marken, rivning utfördes och träd och matjord togs bort och sedan började vi med markarbeten, sticklingar och vallar", säger Philippe Gutleben, projektledare. "Vi kommer att göra allt tills det är dags att lägga järnvägsspår. "Jag har arbetat med anläggningsprojekt som det här sedan 1993, där mycket utmanande terräng är inblandad. Jag vet allt om Volvos dumprar och hjullastare och hur de har utvecklats. Du vet vad du får med en Volvo."
 
"Det kan vara ett tufft jobb, men det är kul när det går bra", säger Bernard Blanchet, Volvo CE-tekniker. "Och det går väldigt bra. Våra kunder är mycket nöjda med de nya Steg IIIB- maskinerna och tekniken. Även om en reservdel beställs före 17.00, till exempel, har vi den på plats 7.30 nästa morgon i nästan alla (92 %) av fallen. Snabbhet är en nyckelfaktor till framgång, precis som järnvägsförbindelsen."

Detta projekt är en del av ett övergripande regionalt utvecklingsprojekt som härstammar från Grenelle Environment Forum, som öppnade dörren för höghastighetståg mot Limoges, Toulouse och Spanien. Det kommer att öka tillväxten av frakt-och regionala tjänster på den befintliga linjen och bör ge ett positivt svar på den ekonomiska utvecklingen för Bordeaux storstadsområde och alla städer i sydvästra Frankrike.