Volvos fabrik sluter cirkeln - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2014-01-27 

Volvos fabrik sluter cirkelnI Munktellstaden i Eskilstuna hade Volvo Construction Equipment verksamhet i närmare 170 år, den sista tillverkningen flyttade ut 2006 då tillverkningen moderniserades utanför staden. Nu rivs Volvos härdverkstad på området med hjälp av Volvos egna maskiner.

Volvos fabrik sluter cirkeln

Munktellstaden är centralt beläget i Eskilstuna, med utsikt över å och broar. Området - som består av små öar - erbjuder besökarna en mängd olika rekreationsmöjligheter i form av restauranger, hotell, museer och idrottsarenor. Området har fått sitt namn efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning i Munktellstaden 1839. Han är också pappa till det som idag heter Volvo Construction Equipment.

Volvo Construction Equipments (Volvo CE) härdverkstad byggdes 1963. Under glansdagarna härdades cirka 3 000 ton stål per år i anläggningen. Verksamheten upphörde 2006 då företaget investerade 1,1 miljarder kronor för att utöka och modernisera sin huvudfabrik utanför staden. Sedan dess har den gamla byggnaden lagts i malpåse och rivning av anläggningen beställdes 2013.

Rivningsföretaget AF Decom AB som tilldelades entreprenaden, började riva inredningen och tömma strukturen med hjälp av en Volvo EC460C High Reach-grävmaskin med lång räckvidd. Cirka 10 ton material transporterades till Vafab Miljö i Västerås - ett företag som tar hand om avfall genom säkra och miljövänliga metoder. "Vi har tömt insidan och tagit hand om det gamla materialet", säger Peter Löwenhamn, projektledare på AF Decom.

En diskret närvaro

"Byggnaden låg så nära Badmintonhallen att vi måste få den yttre muren att falla inåt", säger Löwenhamn. "Säkerheten är det viktigaste och genom åren våra anställda inte har haft en enda sjukdag på grund av en arbetsskada. Byggnaden låg också nära skolor och andra byggnader, men du märkte inte ens att rivningsarbetet pågick om du inte såg det direkt på platsen. Volvomaskinen är smidig att köra och vi var noga med att inte störa omkringliggande verksamheter.

"AF Decom AB är en del av AF Group och är en av Europas största rivningsföretag, som sysselsätter 350 anställda totalt. Det är specialiserat på intern rivning och demontering i samband med renovering och restaurering. AF Decom etablerades i Sverige 2008 och har idag cirka 35 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg, men har även kontor i Mälardalen och Stockholm. Företaget återvinner minst 97 % av alla rivningsmaterial och ser till att avfall samlas in och omhändertas av godkända operatörer.

Effektiv rivning

Volvos Ultra High Reach (HR) grävmaskiner har bomlängder på 17-32 meter, bra runtomsikt och smidig hydraulik. De kan utrustas med redskap på 2-3,5 ton och tar sig effektivt an de rivningsutmaningar de ställs inför.

Som standard har maskinerna en hydrauliskt tiltbar hytt som kan lutas upp till 30 grader – vilket förbättrar sikten, minskar förartröttheten och avlastar nacken vid arbeten på höga höjder. Maskinerna ger stabilitet och säkerhet tack vare att de har en lång undervagn, extra motvikt, hållventiler på bom och skaft och som tillval kan man få sensorer som varnar föraren om maskinen närmar sig den högsta säkra arbetsbelastningen. Produktivitetshöjande funktioner och utrusning är bland annat viskös monterad och ljuddämpad hytt, kamera fram och bak, en reversibel fläkt för att rensa kylarna från damm och skräp. Och vill man, kan man få hydrauliskt variabel bredd på undervagnen för både enklare transport (vid indragen) och optimal stabilitet (vid förlängd).

Byggnadens gamla betongblock och tegel sorterades och transporteras för leverans - redo att användas i andra byggprojekt. Projektet beräknas vara klart i februari i år.

AF Decom är ISO 9001 och ISO 14001-cerifierat och har höga krav på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet, helt i linje med Volvo CE: s vision och värderingar.

Läs mer om Volvos grävmaskiner för rivning