Studenter hjälper Volvo Construction Equipment - BTH Blekinge Tekniska Högskola - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2012-01-23 

Studenter hjälper Volvo Construction Equipment hitta innovativa lösningarStudenter vid internationella masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har under fyra månader jobbat tätt tillsammans med externa uppdragsgivare för att skapa innovativa lösningar.

Företagen som studenterna samarbetar med är bland andra Volvo Construction Equipment.

– Det är otroligt viktigt att studenterna får en chans att jobba nära en sådan miljö de kanske senare får jobb i, säger professor Tobias Larsson, BTH. Han ansvarar för masterprogrammet och kursen ”Product-Service Systems Extreme Innovation” som i år ges för första gången vid BTH.

Arbetet genomförs i projektgrupper med handledarstöd från både industri och BTH. Samarbetet ger fördelar för både studenter och industripartners. Studenterna får en chans att applicera teorier och märka att verkligheten inte alltid är som teorin. Företagen får samtidigt en chans att ta till sig nya teorier och tankar om innovation och produktutveckling och kommer dessutom i kontakt med framtida personer att rekrytera.

Studenterna arbetar enligt en modell som kallas deltagande produktinnovation och som stimulerar innovationsprocessén. Den 19 januari presenteras studentprojekten och pressen är välkommen att delta. Observera att projekten presenteras på engelska.

Dag: Torsdagen den 19 januari 2012
Tid: Kl 13:00
Plats: Multisalen, J-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, Karlskrona

För mer information, kontakta:
Tobias Larsson på telefon 0455-38 55 25 eller via e-post: tobias.larsson@bth.se.

Se även http://www.bth.se/ och www.bth.se/mspi