Tier 4i/Stage IIIb engine conversion kit - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-07-04 

Tier 4i/Stage IIIb motorkonverteringssats kommer att finnas tillgänglig för Volvo-maskinerFrån och med andra kvartalet år 2014 kommer Volvo CE-kunder att kunna utrusta sina maskiner, som uppfyller Tier 4i/Stage IIIb, med en speciell motorkonverteringssats. Denna sats gör det möjligt för Volvo-ägare att sälja sina begagnade maskiner vidare till länder där bränslen med hög svavelhalt fortfarande används. Konverteringssatsen har till uppgift att skydda Volvo-motorerna mot höga svavelhalter medan de fortfarande uppfyller Volvos interna konstruktionsstandarder.

"Vi vet att några av våra kunder exporterar sina begagnade maskiner till länder utanför USA eller EU och måste använda en annan bränsletyp. Vi vill säkerställa för våra kunder att det fortfarande kommer att finnas en marknad utomlands för maskiner som uppfyller Tier 4i/Stage IIIb," säger Alan Berger, Vicepresident produktplattformar.

Om Volvos Tier 4i/Stage IIIb-motorer körs utan konverteringssatsen, kommer de inte att fungera korrekt på grund av den höga svavelhalten i det bränsle som används i många icke-reglerade länder. Men med konverteringssatsen bibehålls maskinens tillförlitlighet efter exporten.

"Det finns ett växande behov utanför USA och EU av högkvalitativa maskiner. Med konverteringssatsens hjälp kan Volvo-maskinerna nu säljas på dessa marknader, vilket inte var möjligt tidigare," säger Berger.

Slut.

Juli 2013

Mer information finns på www.volvoce.com/press 

Eller kontakta:
Elisabet Altin
Direktör, kommunikationsteknik
Volvo Construction Equipment
Tel: int +46 470 387809
E-post: elisabet.altin@volvo.com 

Charlie Ebers
SE10
London
Tel: int +44 207 107 2016
E-post: ebers@se10.com