Sveriges Byggindustrier: Mörkret skingras i byggbranschen - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvo Construction Equipment
2013-10-18 

Mörkret skingras i byggbranschenLjusare utsikter för svensk ekonomi lyser upp tillvaron för byggindustrin det kommande året. Bostadsinvesteringarna stiger under hela prognosperioden 2013-2014 tack vare ökat nybyggande. Detta stöttar branschen i år när lokal- och anläggningsinvesteringarna faller. Lokalbyggandet vänder däremot upp och bidrar positivt till utvecklingen 2014. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Utvecklingen i världsekonomin går långsamt åt rätt håll och även i Sverige kommer ekonomin att successivt förbättras. Det är hushållen som är den främsta drivkraften under prognosperioden 2013-2014. Bostadsbyggandet vände upp redan i våras och delsektorn dämpar nedgången för byggindustrin i år. Den allmänna konjunkturförbättringen bidrar till att lokalinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2014.

– Bostäder blir den starkaste delsektorn under prognosperioden. Däremot är det tråkigt att konstatera att anslagen till infrastruktur har sänkts, vilket gör att anläggningssektorn får en svag utveckling. Desto mer glädjande är att de offentliga satsningarna på lokaler fortsätter och för den privata sidan ser 2014 ut att bli hygglig, säger Johan Deremar , nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Sysselsättningen stiger

Den trots allt relativt svaga konjunkturuppgången inom byggindustrin leder till att sysselsättningsnivån planar ut i år för att sedan stiga svagt nästa år när bygginvesteringarna ökar.

– Sysselsättningen har fortsatt att överraska positivt samtidigt som byggföretagen uppger att de inte avser att anställa fler personer de närmaste månaderna. Det tror vi dämpar sysselsättningsutvecklingen nästa år, eftersom företagen i högre grad kommer att möta den ökade efterfrågan med befintlig personal, fortsätter Johan Deremar.

Se Johan Deremar beskriva prognosens höjdpunkter i ett nyhetsinslag

För mer information se: http://prognos.bygg.org/