Lansering av gruvprojektet NordMin - Nyheter & pressmeddelanden : Swecon Anläggningsmaskiner
2013-06-03 

Lansering av det nordiska gruvprojektet NordMinMåndagen den 27 maj lanserades det nordiska samarbetsprojektet NordMin i Luleå. Sveriges nordiska samarbetsminister, Ewa Björling, medverkade under lanseringen vid Bergforskdagarna.

NordMin är ett nordiskt nätverk, som är öppet för de som bidrar till eller berörs av gruv- och mineralnäringens verksamhet. Nätverket koordineras av Luleå tekniska universitet, som redan i dag är Sveriges ledande forskningsinstitution inom gruv- och mineralområdet.

- Europas framtida metallförsörjning är en fråga som står högt på den europeiska agendan och där har vi i de nordiska länderna en viktig roll att fylla, NordMin är ett viktigt steg på vägen, säger Ewa Björling.

Sverige har som ordförande i Nordiska ministerrådet varit första land med möjligheten att sätta agendan för nordiska angelägna prioriteringarna med hjälp av den nyinrättade prioriteringsbudgeten, totalt 45 miljoner danska kronor under tre år. Sverige har valt att satsa 30 miljoner danska kronor över tre år på att stärka den nordiska konkurrenskraften inom gruvnäringen.

Vid Bergforskdagarna, som ägede rum i Luleå den 27-28 maj, deltog forskare och företagsledare inom gruvnäringen för att diskutera forskning inom gruvområdet. Under den första dagen presenterades dessutom den svenska regeringens mineralstrategi.