Volvos järnmärke - ett emblem med anor: Volvo Iron Mark - 2009 : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvos järnmärke - Volvo Iron Mark
2009-11-07 

Volvos järnmärke - ett emblem med anorVolvos emblem har anor till romarriket. Järnmärket har hängt med sedan den första Volvobilen såg dagens ljus 1927.

Alla emblem har sin historia - ofta med en regional anknytning. Volvos järnmärke är något udda. Emblemet är hämtat från det urgamla kemiska tecknet för järn, en cirkel med en pil som från ytterkanten pekar snett uppåt höger.

Detta är ett av den västerländska kulturens äldsta ideogram och betecknade ursprungligen planeten Mars i romarriket. Det kom då följaktligen också att stå för den romerska krigsguden mars, samt maskulint genus (titta i varje fågelhandbok). Därför uppstod tidigt en relation mellan marstecknet och den metall av vilken de flesta vapen smiddes, nämligen järn.

Kopplat till järnhantering
Som sådant har märket således symboliserat järnhantering, inte minst i Sverige, sedan urminnes tider. Järnmärket skulle associera till den anrika svenska järnhanteringen; stål och styrka och med det också till egenskaper som säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Det nya tillskottet fick samtidigt sitt namn VOLVO utfört i ett eget typsnitt, Egyptian.

Logotypen kompletterades av ett diagonalt band redan på den första personbilen i april 1927. Från början kom bandet till av rent praktiska skäl, för att hålla fast det förkromade järn-märket, men så småningom utvecklades det till en ren symboldekor.

Järnmärket återfinns fortfarande i grillen på alla fordon som rullar under namnet Volvo. Idag speglar järnmärket ett varumärke som utstrålar modern och spännande design och med en starkare emotionell koppling till kunderna.

Källa: Volvo PV Sverige