Swecon - Swecongruppen : Swecon Anläggningsmaskiner
Sweconkoncernen

Swecon- en del av Lantmännen Division Maskin

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo Construction Equipment i Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt delar av Tyskland. Samtliga bolag är en del av Lantmännen Division Maskin.

Swecon Anläggningsmaskiner AB is the dealer of  Volvo Construction Equipment in Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania and parts of Germany. All companies are a part of Lantmännen Machinery Division.

Explore our stock of used equipment