Your Volvo just the way you want it - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
8.11.2012 

Vaše Volvo - přesně takové, jaké je chceteYour volvo your way

Přestože společnost Volvo Construction Equipment (Volvo CE) nabízí širokou a uznávanou nabídku vysoce univerzálních rýpadel, může se stát, že zákazník potřebuje stroj, který lépe vyhoví potřebám konkrétního oboru.  

V tomto případě si zákazníci společnosti Volvo CE mohou v rámci iniciativy Body Builder vyrobit kolové nebo pásové rýpadlo, které bude přesně odpovídat jejich požadavkům. Každý takovýto stroj je dodáván s robustní nástavbou rýpadla Volvo, a to včetně špičkové kabiny, protizávaží, hnacího ústrojí, podvozku, výložníku a ramene. Bez ohledu na požadavek, s jakým přichází zákazník, ať už to je upravený podvozek pro obojživelné úkoly nebo nutnost zvedat a spouštět kabinu při recyklování materiálů, prodejce Volvo bude spolupracovat s doporučenou partnerskou sítí a dokáže integrovat specializované technologie do standardního podvozku Volvo. Vize zákazníka se tedy realizují v individuálně vyrobeném rýpadle.   

Bez ohledu na prováděné úpravy má partnerská síť přístup k pokynům pro výrobce nástavby BBI (Volvo CE's Body Builder Instructions), které povedou partnera po celou dobu výroby nástavby. Tím je zaručena konzistentnost řešení. Na přání jsou rovněž k dispozici technici Volvo, kteří v případě potřeby partnerovi pomohou. 

Your volvo your way

Výsledný stroj odpovídá specifickým požadavkům, ale přesto si zachovává všechny znaky typické pro stroje Volvo s ohledem na klíčové hodnoty společnosti, tedy kvalitu, bezpečnost a ekologičnost. Tyto individuální stroje přitom využívají záruční a poprodejní podporu společnosti Volvo CE a jejich partnerské sítě. 

Konec

Říjen 2012

Další informace, - viz www.volvoce.com/press 

Kontaktní osoba:

Clare Gittins
Ředitel, externí komunikace
Volvo Construction Equipment
Telefon: int + 32 4918 60331
E-mail: clare.gittins@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal 

Brian O'Sullivan
SE10
Londýn
Tel: int +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com