Blått avtal - Swecon Trygghetsavtal : Swecon Anläggningsmaskiner
Serviceavtal för din Volvo hos Swecon

Blått avtal - serviceavtal för din Volvo

Med Blått avtal betalar du överenskommet fast pris för service och underhåll - du får inga överraskningar som påverkar din ekonomi och lönsamhet negativt.

Fördelarna är uppenbara:

  • Förebyggande underhåll som ger lägre drifts- och reparationskostnader
  • Ett skräddarsytt serviceprogram för just din maskin
  • Ett fast pris samt garanti på både reservdelar och arbete
  • Rabatt på Swecons Maskinförsäkring
  • Ett bättre andrahandsvärde tack vare känd maskinkondition och reparationshistorik

Så även om morgondagen är oförutsägbar kan du som maskinägare ändå vara övertygad om att din maskin når maximal utnyttjandetid och lönsamhet.

Om du inte vill oroa dig för mer komplicerade reparationer är nästa steg Guldavtal.

Kontakta din Sweconverkmästare eller servicemarknadssäljare för mer information om service och reparationsavtal.