Ledningsgruppen - Företagsledning : Swecon Anläggningsmaskiner

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen i Swecon Anläggningsmaskiner AB består av:

Christer Söderberg, VD
Tfn 010-5563421
E-post christer.soderberg@swecon.com

Niklas Lindberg, Ekonomichef
Tfn 010-5563432
E-post niklas.lindberg@swecon.com

Magnus Halvarsson, Marknadschef
Tfn 010-5563457
E-post: magnus.halvarsson@swecon.comEva Hedman, Personalchef
Tfn 010-5569810
E-post eva.hedman@swecon.com

Petra Engström Haraldsson, Chef Marknadssupport
Tfn 010-5563425
E-post  petra.engstrom.haraldsson@swecon.com

Peter Einarsson, Inköpschef Division Maskin
Tfn 010-5561191
E-post  peter.einarsson@swecon.com