Voltech - Ukraine : Volvo Vostok
.

Voltech

Head office

17,Ozernaya St.,  Sofievskaya Borshchagovka, Kiev region, Ukraine, 08131

Tel.: +380-44-391-3500;
Tel.: +380-44-496-4351;
Fax: +380-44-391-3501
Sales and Service Departments:

Sarni
6B, Varshavskaya St., Rovno region, Sarny, Ukraine, 34504
Tel.: +380 36 553 3179

Ternopol
6, Obyezdnaya St.,
Tel.: +380 50 435 3523

Service centre
Zhytomyr region, Korosten,  Eurotrans
Tel.: +380 50 435 2173