MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

אפשרויות שירות מובילות בענף

לאחזקה פשוטה, מכסה המנוע מופעל באופן אלקטרוני. אל תישאר מאחור, בדוק את מצב הבלמים באמצעות מחווני שחיקת הבלמים, המצויים על הגלגלים.

הגבר את זמן הפעילות

כשהוא מציע עוצמה ביישומים מאתגרים, ה-L110H בנוי להישרדות. שמור על חיי המכונות שלך עם אפשרויות שירות פשוטות ותמיכת ספק פעילה, בנוסף לתוכניות תחזוקה ותיקונים גמישות.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מעמיסים אופניים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר