MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

בחירת המפעילים

שלב תכונות נוספות בג'ויסטיקים כדי לקבל יכולת להגביה את התא ולהזיז קורות חיצוניות באמצעות בקרה יחידה.

נועד לטיפול בחומרים

המחפר לטיפול בחומרים EW240E שתוכנן במיוחד לתעשיות הפסולת והמיחזור ויוצר במפעל של וולוו, מציע את כל התכונות הבדוקות מהמחפרים הקודמים שלנו - ועוד רבות נוספות.

Comfort Drive Control

חדש במגוון המחפרים האופניים של וולוו, התכונה Comfort Drice Control מאפשרת לשלוט במכונה באמצעות הג'ויסטיק בלבד, עד מהירות של 20 קמ"ש. קיימת אפשרות להזמין את המכונה ללא עמוד ההגה, לשיפור נוסף של הראות.

שליטה חלקה

קבל תגובה מידית, הודות למערכת הידראולית אופטימלית עם ג'ויסטיק ייעודי חדש, המספק מגוון תכונות בקצות אצבעותיך. בקרת המחפן ומערכת בלימת הסבסוב הרכה פועלות בהרמוניה לדיוק משופר בפעולות בו-זמניות.

זרוע אופקית וזרוע של וולוו

דיוק בפעולות ההרמה הודות לזרוע האופקית ולזרוע, שתיהן מעוצבות מחדש. שיכוך בוכנת הזרוע האופקית ממזער רעידות ומחזיק את המחפן במקומו, לשיפור היציבות. המכונה מצוידת בהגבלת תנועה פנימה של הזרוע, כדי למנוע התנגשות בין התא למחפן. כאמצעי בטיחות נוסף בעת עבודה בתוך מבנים, וולוו מציעה אפשרות להגבלת גובה.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מחפרים זחליים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר