MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

גישה לצורך שירות

תא המפעיל הניתן להטיה לפנים והדלת האחורית הגדולה מאפשרים גישה פשוטה ובטיחותית לכל אזורי השירות והתחזוקה.

מעמיס זעיר mct85c t4f של וולוו

גישה לזמן עבודה מועיל רב יותר

קבל זמן עבודה מועיל גדול יותר עם תחזוקתיות ידידותית למשתמש. בצע בדיקות יומיות סדירות או גש לרכיבים הראשיים – הכל נמצא בטווח גישה קלה. המשמעות היא שתשקיע פחות זמן בתחזוקת המכונה ויותר זמן בעבודה המניבה רווחים.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מעמיסים זחליים קומפקטיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר