MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

שדה ראייה

שדה ראייה היקפי מעולה ומושב מפעיל ניתן להרחבה מאפשרים לזכות במבט של 360° על כל תהליך הסלילה.

מפזרת אספלט p5870c t4i של וולוו

שדה ראייה מעולה

שב בעמדת המפעיל ותיהנה מהעבודה שלך ב-‪‎360°‬. צפה בזרימת החומר הקבועה מהמכל בעל התיכון הגדול, היכול להכיל יותר חומר ומאפשר סלילה רציפה. הינעים הידרוסטטיים עצמאיים הן למסועים והן לחלזונות מספקים עובי ואיכות זהים של כל המשטח הנסלל.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מפזרות אספלט
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר