MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

שדה ראייה

שדה ראייה היקפי מעולה ומושב מפעיל ניתן להרחבה מאפשרים לזכות במבט של 360° על כל תהליך הסלילה.

מפזרת אספלט p6820c t4i של וולוו

שדה ראייה מעולה

שב במושב המפעיל ותיהנה מראות של כמעט ‪‎360°‬ – כך תוכל לשלוט בכל פעולת הסלילה ולצפות בזרימת החומר הקבועה. התיכון של מכל גדול יכול להכיל יותר חומר ומאפשר סלילה רציפה. הינעים הידרוסטטיים עצמאיים הן למסועים והן לחלזונות מספקים עובי ואיכות זהים של כל המשטח הנסלל.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מפזרות אספלט
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר