MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

יעילות השולחן

השולחן המתוכנן על-ידי Volvo ABG מתחמם באופן אחיד ובמהירות - בשיעור של עד שלוש מעלות לדקה. זה מעניק יעילות צריכת דלק משופרת וזמני התחלת עבודה מהירים יותר.

יעילות השולחן

השולחן המתוכנן על-ידי Volvo ABG מתחמם באופן אחיד ובמהירות - בשיעור של עד שלוש מעלות לדקה. זה מעניק יעילות צריכת דלק משופרת וזמני התחלת עבודה מהירים יותר. התיכון החסון של השולחן מפיק מצע עקבי ובעל איכות גבוהה, המגביר את הפרודוקטיביות.

יחידת הבקרה של השולחן ובקרת הפילוס

שתי יחידות בקרה המותקנות על השולחן מעניקות למפעילים אפשרות גישה קלה לשולחן ולהגדרות הכוונון. יחידת בקרת השולחן (SCU) מאפשרת למפעיל לבקר בנקל את תפקודי השולחן ואת זרימת החומר. ה-SCU (יחידת בקרת השולחן) בעלת התיכון החדש היא גמישה וניתן לסובב אותה לכל כיוון, וכן להזיז אותה מעלה ומטה, כדי לאפשר למפעיל שימוש קל יותר.

ריתום מהיר ייחודי

ניתן להוסיף מאריכים בתוך דקות, ללא צורך בכלים מיוחדים, הודות למערכת הריתום המהיר הייחודית של וולוו. משך הזמן הקצר יותר הדרוש לביצוע הפעולה מתבטא בחיסכון בזמן ובכסף. המערכת מאפשרת לצוות הסלילה לחבר או להסיר במהירות את המאריכים, כדי לענות על דרישות שונות של אתר העבודה.

לוח מהדק

לשיפור הביצועים ולגימור חלק יותר, ניתן לחמם באופן חשמלי את מוטות ההידוק של השולחן. החיסום המלא של מוטות המהדק מאריך משמעותית את חיי השירות של הרכיב. החלפת מוטות המהדק קלה ופשוטה, והתוצאה היא חיסכון בכסף והארכת זמן העבודה המועיל תוך שמירה על יעילות הידוק הקדם.

ארבעה צינורות מובילים

לשולחנות של וולוו יש ארבעה צינורות מובילים עבור כל מאריך הידרולי. הצינורות הקשיחים פועלים במשותף ומונעים את פיתול מאריכי השולחן בעקבות הפעלת כוחות גבוהים עליהם. התוצאה היא מיסעה עקבית, בעלת הידוק אחיד ופני שטח חלקים.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מפזרות אספלט
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר